– Det er ingenting å gjøre eller noe gøy å finne på her, mener ungdomsskoleelevene Eline Broghaug Os (13), Sandra Glosli (14) og Abigael Windingland-Eliassen (14).

Tradisjonelt sett har ikke rene ungdomsskoler hatt det store utvalget av aktivitetsinstallasjoner i skolegårdene, sammenlignet med barneskoler.

I storefri ved Råde ungdomsskole går tiden ofte til å sitte stille og snakke med venner eller å gå en tur, ifølge niendeklassingene Moss Avis snakket med. Tidligere i år kom elevene med innspill til kommunen hvor de ønsket seg både basketballbane, frisbeebane og en klatrepark i skogsområdet bak skolen.

– Dette er ting vi sikkert kunne ha brukt etter skoletid også, men først og fremst ønsker vi oss disse tingene for å ha noe å gjøre i friminuttene, sier Abigael.

– Vi skulle gjerne hatt noe å finne på. Det er litt kjedelig å sitte på en stol i 40 minutter, sier Eline.

– Ja, vi sitter bare inne i aulaen og snakker. Det er jo koselig, men man blir lei. Det blir litt kjedelig å gjøre det samme hver eneste dag, mener Sandra.

Utløp for energi

Per i dag har de 270 elevene på Råde ungdomsskole et svært begrenset antall tilrettelagte aktiviteter tilgjengelig. Utvalget dreier seg om et volleyballnett, et innendørs fotballspill og en basketballkurv. Sistnevnte er uten nett.

(Saken fortsetter under bildet)

Den nærliggende fotballbanen kan også brukes, men ikke når som helst, forteller de. Videre poengterer klassevenninnene at de kun har gym én gang i uken.

– Hadde vi hatt mer å gjøre, ville vi få utløp for litt energi. Da kan vi være litt mer fokusert i timene også, poengterer Eline og legger til at flere av vennene deres støtter opp om forslaget og ønsker et større tilbud.

Foreløpig ikke vedtatt noe

Kommunalsjef for oppvekst og levekår, Thomas H. Meyer, er glad for at Råde-ungdom viser initiativ og engasjement. Kommunen ønsker å inkludere innbyggerne rundt hva som trengs, ønskes og hvordan det skal se ut. Meyer bekrefter at det har vært dialog om nye muligheter til utvikling av området rundt ungdomsskolen, men foreløpig er ingenting vedtatt politisk.

– Det er veldig viktig at de som skal bruke det kommer med innspill, og det er bra at ungdom bryr seg. Jeg skjønner at de ønsker å få det gjort, samtidig er det politiske prosesser, vedtak og midler som skal til.

– Det er spennende å jobbe med og vi ser på mulighetene, legger Meyer til.

Ser på flere muligheter

Kommunalsjefen forklarer videre at det er usikkert hva som eventuelt kommer av etterspurt basketballbane, frisbeebane, liten klatrepark eller annet. Noe får man trolig til, men ikke nødvendigvis alt. I tillegg må elevene trolig smøre seg med litt tålmodighet.

– Tiltak for ungdomsskolens uteareal verken er vedtatt eller inne i budsjettet. Dette har dukket opp som en mulighet som vi ønsker å se nærmere på, det går an å søke om tilskudd hos fylkeskommunen eller sende spillemiddelsøknader, men det er en prosess som tar tid, presiserer Meyer.

– Vi undersøker og ser på flere ulike muligheter, leter med lys og lykter og følger med på det som dukker opp underveis, forsikrer han.

I tillegg til at ungdomsskoleelevene ønsker seg flere aktiviteter, poengterer Meyer at det er andre vedtatte prosesser det er investert i og som pågår samtidig i kommunen nå.

– Det som er vedtatt og prioritert av politikerne er blant annet utvikling av Karlshusskogen og en skatepark i Saltnes.