Ønsker kommunal overtakelse av dette bygget

Moss Høyre ønsker kommunal overtakelse av Moss Ishall for å sikre aktivitetstilbudet til barn og unge i distriktet.