Fontenehuset i Myraveien på Øreåsen er en møteplass som er viktig for mange. Her får folk som sliter eller har slitt med mental uhelse en mulighet for å bedre tilværelsen sin. Lavterskeltilbudet, som er frivillig og uten tidsbegrensning, opplever stor etterspørsel om dagen.

– Vi har en ganske stor gruppe her nå, og vi merker et stort behov, forteller Karina Løkke. Hun er leder for ung-gruppa ved Fontenehuset.

Fontenehuset

  • Fontenehuset Rygge er et lavterskel arbeids- og studiefellesskap og støtteapparat for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer eller tidligere ruserfaringer. Tilbudet retter seg til de som er 16 år +.
  • Gjennom meningsfylt arbeid kan de som velger det ta tilbake kontrollen over eget liv og være aktiv i egen rehabilitering.
  • Fontenehuset åpnet i 2016. Siden 2018 har de utviklet et tilbud som skal være et supplement til hva som allerede finnes i området, «Studier med støtte», som handler om tilrettelagt undervisning i trygge omgivelser.
  • Undervisningsopplegget går ut på at man kan være åpen om utfordringer og slippe å bære på en fasade mens man tar opp fag.
  • Målet er at elevene ikke bare skal oppleve faglig vekst, men også få anledning til personlig vekst.

Kilde: Fontenehuset Rygge og Moss kommune

Tilbyr skolehjelp

Et av tilbudene Fontenehuset har til sine medlemmer, er det de har valgt å kalle «#SMS». Det står for «Studier Med Støtte». Dette tilbudet gir medlemmer mulighet til å få støtte og undervisning i alle fellesfag, eller andre fag man ønsker å ta eller gjenoppta fra videregående skole. Medlemmene som bruker tilbudet får dekket en eventuell privatisteksamen fra Fontenehuset, og spenner fra å være analfabeter til medlemmer som bare trenger ekstra støtte for å kunne fullføre sin skolegang.

Fontenehuset i Rygge har en avtale med Malakoff videregående skole sin avdeling for helse og oppvekst, samt Steinerskolens videregående avdeling, slik at elever herfra kan besøke Fontenehuset uten å få fravær.

Knut Funderud er et kjent fjes for mange mossinger. Den pensjonerte lektoren bruker nå sin kunnskap på Fontenehuset, hvor han bidrar som frivillig i «#SMS». Funderud underviser i fag som engelsk, historie og samfunnsfag.

– Det er veldig givende å delta her, og jeg får utløp for min lærertrang, sier Funderud og fortsetter:

– Stemninga på huset her er veldig god, og det er motiverte medlemmer som deltar, sier Funderud videre, som underviste på Kirkeparken i nærmere 40 år.

Trenger flere lærerressurser


Nå har Fontenehuset stort behov for en eller flere ekstra lærere som vil bistå frivillig for å gitt tilbudet de har til enda flere.

– Vi trenger en lærer som kan bidra med undervisning i matte, naturfag og norsk, forklarer Løkke.

Læreren som tidligere underviste i disse fagene på Fontenehuset, har gitt seg grunnet sykdom. Å få inn en ny person i denne rollen vil bety mye, forklarer Løkke.

– Tilbudet er etterspurt, og personen som var her før var flittig brukt, forklarer hun.

Derfor ber Løkke og resten av gjengen på Fontenehuset gjerne en lærer som har tid og lyst til å bidra med sin kunnskap om å ta kontakt. Selv om deltakelsen er basert på frivillighet, betales det også noe i kompensasjon. Fontenehuset finansierer også undervisningsmateriell og andre utgifter.

Tine har vært medlem hos Fontenehuset i mange år, og har nå en mentor-rolle. Hun kjenner flere medlemmer som har nytt godt av studiestøttetilbudet.

– Målet til Fontenehuset er å få flest mulig i jobb eller studier, så jo flere vi har som kan hjelpe med det, jo bedre.

– Man får en sjanse til å komme tilbake til livet

Tine, Ingrid og Daniel er medlemmer ved Fontenehuset. For dem betyr tilbudet de får der, veldig mye.

– Det betyr mye å ha et sted å komme til, og man får en sjanse til å komme tilbake til livet, sier Daniel, og får støtte fra de andre.

Karina Løkke legger vekt på at det for mange som sliter med mental uhelse og lite livsmestring, er viktig med rutiner og å ha noe å stå opp til hver morgen.

– Vi har åpent for visninger for folk som er interessert i å lære mer om hva i driver med, så det er bare å komme innom, sier hun.

– Alle trenger å føle mestring, og det føler jeg at Fontenehuset bidrar godt til, legger Tine til.

De håper alle sammen på at en ny lærer vil melde seg så fort som mulig.

Har du lyst til å bidra? Da kan du kontakte Karina Løkke på 911 25 718 eller karina@fontenehuset-rygge.no.

Les også

Henrik (30) har drevet med lidenskapen siden barndommen: – Jeg har egentlig vokst opp her nede