Her om dagen fikk jeg en epost fra NHO Viken. E-posten er nok en forlengelse av det politiske verkstedet NHO arrangerte i Moss hvor de hadde samtaler med ordførerkandidatene og hvor blant annet Senterpartiet ikke hadde anledning til å stille. E-posten utfordrer potensielle ordførerkandidater til å binde seg til 6 punkter de selv har utformet og som NHO mener er gode premisser for å kunne være en god ambassadør og ordfører for bedriftene og næringslivet i kommunen.

De ønsker å binde ordførerkandidatene til et løfte gjennom en formell signatur som offentliggjøres på sosiale media.

De skriver at ordførerkandidatene har en avgjørende rolle for at kommunene skal kunne bli en attraktiv vertskommune for næringslivet i den hensikt å skape flere private arbeidsplasser for å sikre vår velferd.

NHO påstår at bedriftene ikke har stemmerett til valget og mener at det er bedriftene som gir liv til bygd å by.

For meg er hele tilnærmingen fra NHO provoserende.

Man lager en liste som skal signeres hvor man binder seg til noen punkt uavhengig av folkets mening. Jeg vil minne NHO om at det ikke er bedriftene, men menneskene i bedriftene som gir liv til bygd å by. Det er menneskene som faktisk skaper bedriftene, det er faktisk menneskene som er bedriftene. Uten mennesket er det ingen bedrift, heller ikke behov for bedriften. Da er det merkelig at NHO påstår at bedriftene ikke har stemmerett og trenger derfor et løfte fra ordførerkandidatene om at de skal binde seg til en politisk retning før de eventuelt blir ordfører.

Som ordfører i en kommune skal man faktisk representere alle innbyggere i kommunene. Man skal representere de svakeste, de sterkeste, flertallet, men også mindretallet. Da blir det merkelig at ordførerkandidatene skriftlig skal binde seg til en traktat som er utformet av et svært begrenset antall stemmeberettigede i vårt samfunn. Intensjonene og innholdet i løftet er nok god, men demokratisk er det ikke.

Jeg vil også hevde at løftet begrenser ordførerkandidatenes mulighet til å kunne påta seg det ansvaret en ordfører har i en kommune. Gjennom valget gir velgerne tillit til kommunestyret for at de skal ivareta innbyggerne best mulig.

For meg er dette et løfte som gis til menneskene i kommunen.

Jeg kommer aldri til å avgi noen løfter til en isolert og begrenset del av samfunnet som ordførerkandidat. Men som ordførerkandidat kan jeg avgi et løfte om at jeg etter beste evne vil ivareta ALLE innbyggere i MOSS for at vi skal kunne leve sammen i et fellesskap med andre.