Gå til sidens hovedinnhold

Oslo uten Lan

Debatt

Nå er det klart at Oslo-politikken er uten Lan Marie Berg. Når hun nå avslutter sitt verv som Byråd for samferdsel og miljø i Oslo så er det samtidig som det konstateres at det viktige, dyre og omstridte drikkevannprosjektet ble enstemmig vedtatt basert på saken utredet av hennes avdeling. Det er hun svært glad for sier hun.

Har hun brutt informasjonsplikten? Eller er hun utsatt for et politisk spill? Det får vi antagelig aldri vite, og det kommer an på øyet som ser og politisk ståsted.

Jeg er svært opptatt av at alle viktige offentlige investeringer og prosjekter skal være så godt opplyst og lagt frem at innbyggere og folkevalgte kan ha så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Det er en balansegang mellom at det gis nok informasjon til rett tid, og at informasjonen kan gi et riktig bilde av saken. Og informasjonen må ikke være så omfattende og komplisert at det kun er heltidsansatte spesialkonsulenter som kan forstå saken. Det vil alltid være en diskusjon om det er gitt riktig mengde informasjon, i rett tid og formulert så informasjonen kan brukes til å ta riktige avgjørelser.

I Oslo kommune ble det for få år siden funnet 250 000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet og Byrådet gikk tungt inn for å avdekke og rydde opp. De fleste avvikene var i helsesektoren. 15.000 av de 250.000 var i ansvarsområdet til Lan Marie Berg. Hun hadde «arvet» jobben med å rydde i søppelkaos etter «Veireno-skandalen». Vi er mange som husker at det ble starten på det som mange oppfatter som en «storm» av kritikk mot hennes håndtering av ulovlighetene hun hadde ansvaret for i kraft av sin stilling. Helsesektoren fikk ikke på langt nær så mye kritikk.

Som MDGer kan jeg ikke la være å legge merke til at i en del medier, kommentarfelt, FB-grupper og andre steder nesten har gått litt «sport i» å snakke partiets politikk ned. Partiets mest kjente enkeltperson er Lan Marie Berg. Hun er lett å kjenne igjen, hun er ung, kvinne, «utenlandsk» utseende og står for en politikk mange dessverre fortsatt kanskje frykter og i hvert fall blir provosert av. Det er nå allmen enighet om at Berg har fått særlig mye hets direkte rettet mot seg som person. Kritikk rettet mot henne som byråd for miljø og samferdsel får også lett presseomtale, og media vet at slike saker får mye «klikk» og delinger videre. Jeg kan ikke påstå at MDG sine politiske motstandere i Bystyret i Oslo har brukt kritikk mot henne bevisst for å svekke henne og MDG i valgkampen før stortingsvalget. Jeg mener det er tilsvarende umulig å påstå at det ikke er sånn.

Ingen har kunnet fastslå juridisk eller på annen måte påstå at det formelt er begått mislighold fra Byråd Berg sin side i drikkevannsaken. Kritikken har gått på manglende tillit, for lite informasjon, for sen informasjon, manglende signaler om overskridelser, synsing og misnøye. Berg selv og det samlede byrådet er klare på at hun ikke har brutt informasjonsplikten, men har i etterpåklokskapens lys sett at et «underveis»-møte med gruppelederne hadde vært nyttig når det er snakk om så store beløp.

Politikken er omskiftelig. Vi politikere er avhengige av tillit. Med ansvar og makt hører det også med at vi må tåle kritikk. Det er rett og rimelig. Men vi har alle et ansvar for at nivået på kritikken er rimelig og står i forhold til forseelsene vi eventuelt er skyldige i.

Jeg mener at det er ikke rimelig at politikere skal være «fritt vilt» for utløp for andre menneskers oppfatninger og frustrasjoner. Jeg håper at vi som bruker kommentarfelt til å ytre våre meninger finner bedre måter å uttrykke oss på enn vi ser mange eksempler på i dag. Vi må rett og slett bygge en kultur for en mer respektfull kommunikasjon i sosiale medier.

Lan er Oslo MDG sin førstekandidat til Stortinget, og meningsmålingene tyder på at hun kommer inn der, så nå er det valgkamp hun skal konsentrere seg om. Jeg håper veldig at det blir et nytt Byråd i Oslo, fortsatt bestående av Ap, Sv og MDG.

Kommentarer til denne saken