I mandagens bystyremøte sa et ikke helt samstemmig bystyre nei til Statens vegvesens foreslåtte konsepter for en ferjefri forbindelse mellom Øst- og Vestfold.

– Det er det mange som er glade for, men det er nå kampen begynner, sier Jørn Wille og Gisle Haakonsen i organisasjonen «Aksjon nei til fjordkryssing via Jeløy».

Aksjonistene påpeker at selv om bystyremøtet og høringsuttalelsen representerer en milepæl i arbeidet for en løsning å leve med, så er det regjeringen som bestemmer.
– Derfor vil vi nå legge en strategi for hvordan vi best kan få sentrale politikere til å forstå hvilken belastning dette kan bli på et skjørt område, sier Gisle Haakonsen.

Jørn Wille påpeker at man nå har en felles front som inkluderer mange.
– Moss og Horten sier nei, det samme gjør Rygge og vi, sier han.

Aksjonsgruppen håper nå at partienes lokalpolitikere sørger for kontakt med sine representanter i de øverste beslutningsorganer.

– Vi ber også Høyre og Frp sørge for at vi får møter med både samferdselsminister Solvik- Olsen og andre regjeringsmedlemmer.

Klar med høring

Den høringsuttalelsen som bystyret nå er klar med, påpeker at de av Statens vegvesens skisserte bru- og tunnelløsninger er i sterk konflikt med natur- og kulturverdier, samt landskap, friluftsliv, folkehelse.

Man ønsker at landbruks- og kulturminnemyndigheter inkluderes i arbeidet med å sikre landskap og miljøer. Også byutviklingen vil bli rammet av en eventuell bruforbindelse mellom Horten og Moss.

I høringsuttalelsen er man også opptatt av at jernbanen må med, ikke minst når det gjelder godstrafikken som man gjerne vil fjerne fra vei til fordel for bane og sjø.
Moss kommune mener derfor at Hurum-sør alternativet må være med i den videre utredningen, ikke minst fordi dette må vurderes i sammenheng med den nasjonale godsutredningen og Konseptvalgutredning for en eventuell fremtidig terminalstruktur i Oslofjorden.

Miljøaspektet

I høringsuttalelsen heter det også at man skal legge riksvei 19 i tunnel, og at ferjeleiet flyttes som anvist i utkastet til den allerede offentliggjorte sentrumsplan for Moss. Det er uttrykt ønske om at ferjeleiet flyttes til en ny terminal ved det mange kjenner som Klevberget.

– Vi støtter derfor løsningen med et forsterket og miljøvennlig ferjesamband for kryssing av Oslofjorden. Av hensyn til byutviklingen i Moss og en effektiv utbygging av transportsystemet med nytt dobbeltspor, jernbanestasjon og vei/havn, krever Moss kommune at planleggingen og utbyggingen av RV 19 kommer i gang raskt og koordineres i forhold til jernbaneutbyggingen, heter det også i uttalelsen.

I stuss

– Jeg stusser over at stortingsrepresentant Erlend Wiborg allerede nå kan tillate seg å snakke om en gavepakke på 40- 60 milliarder kroner. Dette er noe regjeringen altså skal ta stilling til, sier Haakonsen som heller ikke helt forstår hvordan Frp skal forholde seg til inndrivelse av 22 milliarder i bompenger.

Det var i gårsdagens Moss Avis at Wiborg i kronikkform redegjorde for sitt partis holdning til en fremtidig løsning.

– Vel, hensikten er å krysse fjorden, og vi jobber for en slik løsning. Det vil koste penger, svarer han og legger til at han kan akseptere en form for bompenger dersom man skal erstatte ferjen med en fast forbindelse.

– Å betale det samme som hva en ferjebillett eventuelt vil koste må sies å være en akseptabel løsning, også for vår del, avslutter Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Frp.

Les mer om Oslofjordforbindelsen på vår temaside.