FrPs Arild Svenson har et tilsvar til vår artikkel 3. mars i Moss Avis og er tydeligvis lei av saklige argumenter og har behov for «å ta oss» i stedet. Men denne debatten bør vel baseres på fakta og ikke følelser?

Liv Leirstein følger opp 4. mars med at man ikke kan forvente at aksjonsgruppen «kan ha samme holdning til demokratiske prinsipper og saklighet som de profesjonelle politikerne i bystyret». Her tar også hun mannen og ikke ballen og det er vel verken saklig eller profesjonelt? Det er synd at FrP nå tyr til slike hersketeknikker. Vi er en faktabasert folkeaksjon som er på linje med nesten hele bystyret og det store flertallet av høringsinnspill. Våre synspunkter er godt fundert i fakta fra blant annet Statens vegvesens rapporter og samtaler og epostutveksling med Vegvesenets representanter. Det som skremmer oss er hvor lett FrP tar dette, og hvor lite fokus de har på hva som er bra for Moss.

Svenson har tre hovedmomenter i sitt svar: 1. Bru over Mossesundet og konsekvenser for Aker Solutions: I den foreliggende KVU’en og underlagsmaterialet, står det ikke et ord om bøkeskogen på Rosnes. Da vi spurte prosjektleder i Statens vegvesen om bøkeskogen, var dette ny informasjon for han. I KVU’en og i samtaler er Vegvesenet lite presise i hvor en eventuell tunnelåpning kommer på østre Jeløy. Ingen vet om den vil komme i eller tett ved bøkeskogen, heller ikke FrP. Basert på Statens vegvesens egen omtale har vi sagt at det må velges mellom Aker Solutions eller Mosseskogen. En av disse vil få alvorlige konsekvenser av bru. Dette har ikke Statens vegvesen avkreftet. Velges det en seilingshøyde som er tilfredsstillende for Akers Solutions på 54 meter, så kommer brua så høyt inn på Mossesiden at det ikke blir mulig å legge veien i tunnel under boligområdet. Dette har Vegvesenet bekreftet. De som bor i og ved Mosseskogen vil få 46000 biler susende mellom husene sine.

2. Trafikkforhold og veier på Jeløy: Svenson har kommet med det «glimrende» forslaget om at det skal lages et gigantisk kryss der tunnelen kommer opp av jorden ved Rosnes. Dette er ikke utredet av Statens vegvesen og derfor ikke med i deres vurdering av negative konsekvenser. Men at dette har store negative konsekvenser bør være ganske åpenbart. Svenson påstår, helt uten belegg, at det er kun litt trafikk fra Jeløy som vil bruke det lokale krysset på Jeløy. Det han ikke har fått med seg er at en bru over Oslofjorden vil øke det som kalles korte reiser til 27 tusen biler pr. døgn. Vegvesenet sier også at et lokalt kryss vil øke nytten ved prosjektet fordi det blir enda mer trafikk. Hvis vi fortsetter å bruke Svensons beregning, vil vi få mer enn 13 tusen biler i døgnet inn på Gimleveien. En bystyrerepresentant skal vel ikke underslå dette faktum og at det kan bety rivning av husrekker langs Gimleveien?

3. Hvorfor en videre utredning? Vi har gjentatte ganger argumentert for hvorfor utredningene bør stanses. Når FrP argumenterer med at de vil ha denne løsningen fordi det vil «fjerne ferjetrafikken gjennom Moss», må vi minne om at bystyret har vedtatt å bygge riksvei 19, noe som vil fjerne all ferjetrafikken gjennom byen. Svenson skriver også noe merkelig om bompenger. Han skriver at riksvei 19 vil medføre store bompengekostnader, som om ikke en investering på 60 milliarder til bru over Oslofjorden også vil medføre bompenger? Vi forstår fortsatt ikke hvorfor FrP vil utrede det som for alle andre helt åpenbart er dårlige løsninger. Nå er det heldigvis ikke bare «Haakonsen og Wille» som har sett disse utfordringene . Alle politiske partier i Moss, unntatt FrP, stemmer mot planene som foreligger. Fylkesmannen har i klare ord og vendinger kritisert rapporten og skriver: «Mens nyttevirkningene fremstår som svært usikre er ulempene i form av naturinngrep og økt trafikkbelastning tydelige.» I tillegg er Moss industri- og næringsforening og flere andre instanser kritiske til Vegvesenets forslag. Vi er enige med Svenson, ingen er tjent med villedning og feilopplysninger, særlig ikke vi som bor i Moss og som er glade i byen vår.