Kystverket vil utdype grunner i innseilinga til Moss Havn, mellom Reiertangen og Fæstelandet. Dette betyr store inngrep på sjøbunnen og deponering av massene i en fordypning i landskapet under vann, utenfor Revlingen.

Dette er skadelig for livet Oslofjorden, og derfor slett ikke hva fjorden trenger.

Opprinnelig kom ønsket om inngrep i innseilinga fra daværende ordfører Tage Pettersen, via Moss Havn, til Kystverket. Den gangen forelå storstilte planer for en svært mye større havn. Inngrepet var først planlagt svært massivt. Likevel ble planprogrammet vedtatt i 2017, mot MDG sine stemmer. Planene er heldigvis endret siden da, og Moss havn uttaler nå at de har ikke hverken seilingsdybde eller kranhøyder til større skip. Vi håper at det synet også har spredd seg til de andre partiene, så det ikke lenger er flertall for tiltaket.

Det siste året har alle partiene forsøkt å overgå hverandre i hvor viktig det er å ta vare på Oslofjorden. Forrige regjering la frem «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord» i mars -21, og saken ble ytterligere aktualisert med rapporten fra Havforskningsinstituttet «krafttak for kysttorsken» i mai -21. Det er bra med ambisiøse planer, men nå må fagre ord omsettes i handling.

Da fremstår det som totalt umusikalsk når Kystverket nå fremmer slike alvorlige inngrep. De har flere slike «utbedringstiltak» på dagsorden, blandt annet vil de gjøre inngrep for å slippe frem større båter på Vestsiden av Håøya ved Drøbak.

Nå må alle som tidligere har uttalt seg om livet i og rundt Oslofjorden si klart i fra. Vi i Moss vil ikke sprenge, grave, deponere i havbunnen for å gjøre plass til flere, større, bredere og dypere skip inn til Moss havn. Det er svært skadelig for alt liv på bunnen der inngrepene skjer, og til dels i områdene rundt. Slike inngrep er ikke bra for torsk, hummer, ærfugl, eller alle som driver friluftsliv på og langs fjorden.

Vi vil ha livet i havet tilbake. Vi vil ha mulighet for trygt å ferdes i kajakk, optimist-seiljoller eller drive med kiting. Når fiskebestandene har tatt seg opp igjen vil vi kunne dra ut med fritidsbåten vår og fiske torsk og flyndre til kveldsmat, og vi vil se at ærfuglungene overlever sommeren fremfor å dø av sult.

Alle med interesse for fjorden, både kommuner, havner, offentlige myndigheter og fagmiljøer snakker pent om å bevare og reparere fjorden. Da er det å avstå fra ødeleggende inngrep det enkleste tiltaket vi kan gjøre.

Si NEI til utdyping av grunnene i innseilinga til Moss havn.