Det vises til Torodd Hauger sitt innlegg om vindkraft på land.

Allerede i 2010 ble Østfold fylke ansett som for lite i areal til å huse vindkraft etter datidens turbinstørrelser som var en del mindre enn i dag i fht høyde og utbredelse.Dette skjedde i en prosess ledet av Fylket der undertegnede deltok. Ett par år senere klarte vi å stoppe Aremark utbyggingen med et sterkt lokal engasjement imot. Marker anlegget ble ved en feiltakelse bygget, mange i kommunstyret angret bittert etterpå. NMF har allltid vært avvisende til vindkraft siden vi ble stiftet og identifiserte denne formen for energiproduksjon som ufattelig lite bærekraftig allerede for 20 år siden grunnet de store inngrepene i natur, enorme ressursuttak ved bygging, transport, installasjon og konflikter med fugl,mennesker, siste i fht alt fra skyggeproblematikk til visuell forsøpling, til infralyd mm. Kort levetid og ingen plan for dekommisjonering samt ustabilitet i produksjonen av energi er andre grunnleggende svakheter.

Norge har et overskudd av energi i overskuelig fremtid og dette kan økes, men NMF er uenig med de som mener at Norge skal ødelegge egen natur for å redde klimaet globalt da dette ikke har rot i virkeligheten. Norge kan oppgradere 15-20 TWT på vannkraften.Norge kan spare 25% ved å gjøre ENØK til noe mer enn en snakkis.

Jeg er redd Hauger sitt innlegg enten er tuftet på mangelfull informasjon eller ren opportunisme.