Gjennom mange år og en rekke regjeringer bygget det seg opp et stort vedlikeholdsetterslep på norske veier og jernbanestrekninger, ikke minst her i Østfold. Investeringene i nye veier og jernbane har også vært på et alt for lavt nivå. Det ble ikke bygget tilstrekkelig med tanke på kapasiteten som trengtes der og da, og hva som ville bli behovet i fremtiden.

Det var statusen da FrP i 2013 inntok samferdselsdepartementet og overtok etter åtte år med samferdselsministre fra Senterpartiet.

Samferdsel har alltid vært en viktig sak for FrP. Og vi viste at vi hadde vilje og evne til å satse. Våre to samferdselsministre, Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale, sørget for å øke samferdselsbudsjettet med 80 prosent.

For første gang på årevis begynte vedlikeholdsetterslepet på veiene våre å gå ned. Utbyggingen av firefelts motorveier tok seg kraftig opp. Det var en historisk satsing som var og er viktig for nåværende og fremtidige generasjoner.

Den satsingen mener vi er helt nødvendig å fortsette, og ytterligere forsterke. Det er derfor vi i vår alternative Nasjonale Transportplan (NTP) ønsker å bruke 1.600 milliarder kroner på bygging av infrastruktur i landet vårt. Det er 400 milliarder kroner mer enn hva regjeringen legger opp til.

Flere har karakterisert FrPs mål og planer som urealistiske, og til og med uansvarlige. Da vil jeg minne om at i 2013 foreslo FrP en NTP på 1.000 milliarder kroner. Fire år senere ble det lagt frem en NTP på over 1.000 milliarder. Det er mulig hvis man virkelig vil.

Dette gjør at vi kunne prioritere viktige samferdserosjekter for Østfold som reetablering av Moss lufthavn Rygge, fullføre E18 fra Vinterbro til Riksgrensen som en 4 felts vei, bygge ny RV19 under Moss uten nye forsinkelser og uten bompenger, bygge ny Sarpsbru som haster veldig etc for å nevne noen av våre Østfoldeprosjekter.

Det er allerede merkbart at FrP ikke lenger sitter i samferdselsdepartementet. I statsbudsjettet for i år reduserer samferdselsminister Knut Arild Hareide bevilgningene til vei. Og om Sp eller Ap skulle få hånden på rattet igjen er det grunn til å tro at det vil bli enda mindre.

Man kan få en forsmak på hva det vil innebære når man ser på hva de to partiene foretok seg i behandlingen av regjeringens NTP nylig. De hadde tilnærmet ikke én krone mer å bruke enn hva regjeringen selv la opp til. Det vitner om en tydelig mangel på ambisjon.

Ap og Sp stod for en stykkevis- og delt-tilnærming når det kom til å bygge veier. Det ble ikke tenkt helhetlig. Det var derfor FrP valgte å opprette veibyggingsselskapet Nye Veier. De har ferdigstilt motorveiprosjekter før tiden og til en vesentlig lavere kostnad enn først anslått. De har spart skattebetalerne for flere titalls milliarder kroner.

Sp karakteriserte Nye Veier som et «luftslott» da vi lanserte det. Sps holdning var kort oppsummert: Vi gjør det slik vi gjorde det i går og alltid har gjort det. Når Ap og Sp i tillegg kan bli nødt til å støtte seg på resten av venstresiden, Sv, MDG og Rødt, hvor flere av dem går imot å faktisk bygge motorveier – ja da kan det virkelig bli dårlige tider for norsk samferdsel.

Det å investere i vei og jernbane er nettopp det, investeringer. Investeringer både for morgendagen og dagene som kommer. Det vil sørge for raskere, mer effektiv og ikke minst tryggere transport. Både for vanlige folk og næringsliv. Det er investeringer vi vil ha glede av i mange tiår fremover. Derfor er det viktig at vi fortsatt er villige til å holde tempoet oppe og ambisjonsnivået høyt på samferdsel.