Stenger Østfoldbanen store deler av helgen

HOLDER STENGT: Togtrafikken på Østfoldbanen blir innstilt lørdag og store deler av søndag.

HOLDER STENGT: Togtrafikken på Østfoldbanen blir innstilt lørdag og store deler av søndag. Foto:

Du må belage deg på buss for tog dersom du skal ut og reise lørdag eller søndag.

DEL

Det blir omfattende sporarbeid på Østfoldbanen lørdag 12. og søndag 13. oktober. Fra cirka klokken 02:00 natt til lørdag, til cirka klokken 14:00 søndag, blir strekningene Oslo S -Halden og Ski - Kråkstad holdt stengt.

– Jobbene som utføres mens banen stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene, skriver Bane NOR på sine hjemmesider.

Dette arbeidet skal utføres

  • Mellom Bekkelaget og Langhus skal diverse opprydding og etterarbeid etter sommerstengingen tidligere i år utføres. I tillegg skal det slipes skinner og sporveksler ved Oppegård stasjon og på strekningen mellom Langhus og Roås. Sliping av skinner bidrar til å forlenge levetiden på skinner og sporveksler, og fører samtidig til mindre støy fra tog som passerer.

  • På strekningen mellom Dilling og Ingedal vil det bli det utført tyngre sporvedlikehold. Gamle sviller skal byttes ut, pukk skal renses og ny pukk etterfylles for å sikre enda mer stabile og driftssikre spor. I løpet av helgen fortsetter også arbeidet med å rehabilitere viadukten ved Ingedal.

  • I samband med byggingen av Follobanen skal det gjøres arbeid både ved Oslo S og ved Ski stasjon. På Oslo S skal det kjøres skinnegående pakkmaskin på spor 17 for å stabilisere sporene. Det skal også etterfylles pukk.

  • I Ski skal det utføres jernbaneteknisk arbeid på stasjonen og sør for Finstadtunnelen. Blant annet skal det her monteres fundamenter for sporvekselvarme. I Ski-morenen skal det monteres master for kontaktledninger. I tillegg blir det kvalitetskontroller av jernbanetekniske installasjoner.

  • I Moss skal det gjøres arbeider knyttet til arbeidet med nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta–Moss–Såstad. Dette omfatter blant annet jernbanetekniske arbeider ved Moss stasjon og gravearbeider langs jernbanen ved Verket.

Slik kommer du deg fram

Vy vil i stengningsperioden sette opp alternativ transport på Østfoldbanen, det vil si buss for tog. Det vil ikke bli bytter underveis. I Oslo vil bussen stoppe i Tollbugata.

Det bes ellers om at du sjekker togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i perioden.

Bane NOR minner for øvrig om at det fortsatt kan komme arbeidstog på sporet, selv om den vanlige togtrafikken er innstilt.

Artikkeltags