Daglig leder Ann Helen Lomsdalen har aldri hatt så stor pågang ved mottaket som i fjor. Mens det i 2011 var 50 overgrepsofre som søkte hjelp, økte tallene til 67 og 64 i 2012 og 2013.

I fjor var det 85 henvendelser og 70 som kom til mottaket. 

– Jeg håper økningen skyldes at stadig flere ofre søker hjelp – og ikke fordi det skjer flere overgrep nå enn tidligere, sier hun til Sarpsborg Arbeiderblad.

Store mørketall

Ann Helen Lomsdalen er lettet over at stadig flere overgrepsutsatte søker hjelp og støtte ved mottaket. Likevel vet hun at mørketallene er enorme.

– Kun rundt 10 prosent av ofrene oppsøker et overgrepsmottak. Når vi hadde 85 henvendelser i 2014 kan vi regne med at det har skjedd 800–850 seksuelle overgrep i Østfold det året, sier hun.

Den daglig lederen har de to-tre siste årene registrert at mange av pasientene er svært unge. I fjor ble mottaket oppsøkt av tre jenter som var 14 år, åtte som var 15 og fire som var 16 år. Årsstatistikken fra 2013 viser også at mange av jentene var under 18 år. 

– Forferdelig og tragisk, kommenterer Lomsdalen.

– Det er trist at enkelte jenters sexdebut skjer ved at noen forgriper seg på dem. Det som skulle vært noe fint og intimt med en du er glad i, blir i stedet noe som skaper utrygghet og tap av kontroll.

Ansetter psykolog

Det er viktig at ofre for seksuelle overgrep får den oppfølgingen de trenger.
– Vi vet at mange sliter både fysisk og psykisk etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Rundt 50 prosent får posttraumatisk stresslidelse, sier hun.

Ann Helen Lomsdalen registrerer at det er varierende kvalitet på oppfølgingen ofrene får i hjemkommunene sine.

– Derfor er jeg veldig glad for at vi nå får ansatt psykolog i en 20 prosent stilling her ved overgrepsmottaket, sier hun.

Alle som oppsøker mottaket vil få tilbud om å snakke med psykolog.

– For mange er det avgjørende å få god oppfølging etter et seksuelt overgrep. Det er viktig å snakke med personer som har fagkunnskap. De trenger å vite at de har normale reaksjoner på en unormal hendelse – som et seksuelt overgrep er, sier hun.

Sovevoldtekter representerer majoriteten av overgrepene ofrene utsettes for.

– Det kan dreie seg om veldig unge jenter som er på fest og uten erfaring med hvordan alkohol påvirker dem. I en tilstand hvor de ikke klarer å ta hånd om seg selv, er det en eller kanskje flere gutter som utnytter situasjonen.

Ikke ta pirattaxi


Hun retter også en advarende pekefinger mot å ta pirattaxi.

– Det kan se ut som at enkelte av disse sjåførene ser seg ut fulle jenter som de kan tilby skyss hjem, sier hun.

Ann Helen Lomsdalen har registrert enkelte saker hvor ofre ufrivillig har blitt dopet ned før overgrepet har skjedd. 

– Kjenner offeret overgriperen i mange av sakene?

– Det er det vanskelig å svare korrekt på fordi det ikke finnes en egen definisjon på hva «kjent overgriper» er. Selv mener jeg ikke at det er nok å være på samme fest for å konkludere med at man kjenner overgriperen, svarer Ann Helen Lomsdalen.