Til Statsministeren: Vi viser til brev til Statsministeren fra 46 kommuner i Trøndelag og 21 kommuner i Hedmark, samt Kommuner i Nordland, Troms, Sogn - og fjordane og Oppland om tilsvarende tema. På vegne av 14 av 18 kommuner i Østfold fylke oppfordrer vi Statsministeren på det sterkeste om å fortsatt å engasjere seg i de store utfordringene mange fylker i landet står ovenfor, og sørge for at Stortingets rov-vilt forlik følges opp som det er vedtatt!

Vi er kjent med møtet som Statsministeren forrige uke hadde med Klima- og miljøministeren, Landbruks- og matministeren og 10 av våre ordførerkolleger – og opplever at det var en god start på en nødvendig dialog og felles forståelse om den faktiske situasjonen.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi meiner at de naturgitte ressursene som kan nyttes til matproduksjon, i hele landet, må brukes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens oppfølging av rov-vilt forliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

Som alltid må Stortingets bestandsmål veies opp mot andre hensyn, slik som hensynet til beitenæringen og lokalbefolkningen. I beiteprioriterte områder skal disse hensynene veie tyngst.

Skadefelling må i større grad tildeles forebyggende tiltak når det er potensial for skader på småfe. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyra som er bestemt skal ut. Dette må utføres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette.

På vegne av kommunene i Østfold oppfordrer vi Statsministeren på det sterkeste om å fortsette å engasjere seg i den kraftig økende utfordringen landets utmarksbasert matproduksjon opplever, og sørger for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik blir oppfylt.

Undertegnet:

Østfold, 13.september 2018

Olav Breivik (H),

Ordfører Hobøl

Eivind Borge Norman (Frp),

Ordfører Hvaler

Thor Håkon Ramberg (Krf),

Ordfører Rømskog

Thor Hals (H),

Ordfører Askim

Svein Olav Agnalt (AP),

Ordfører Skiptvet

Saxe Frøshaug (Sp),

Ordfører Trøgstad

Kjersti Nythe Nilsen (Ap),

Ordfører Marker

Geir Aarbu (Sp),

Ordfører Aremark

Ellen Solbrække (Ap),

Ordfører Rakkestad

Petter Schou (H),

Ordfører Spydeberg

Erik Unaas (H),

Ordfører Eidsberg

Sindre Martinsen – Evje (Ap),

Ordfører Sarpsborg

Thor Edquist (H)

Ordfører Halden

Reidar Kaabbel (Sp),

Ordfører Våler