Jeg heter Jonathan Wold og kommer fra Moss. Jeg har i hele livet mitt kalt meg selv for en østfolding og sier det med stolthet. Når Østfold, Buskerud og Akershus ble sammenslått med tvang i 2020 så var det gjort mot stor folkelig motstand. Etter to år sier svært få de er fra Viken, men heller fra fylket man kommer ifra og fortsatt assosierer seg med.

Nå i 2022 skal det endelig avgjøres om Viken skal løses opp og det er mange fra Østfold som er glad for. I Moss klarte ikke Høyre og Moss la debatten handle om oppløsning eller å bestå som Viken. Høyre i Moss og Venstre i Moss har uttalt at de utarbeider et forslag der Moss heller skal være en del av Akershus. Dette er for meg helt absurd og historieløst forslag som ikke representer deres velgere ei heller velgerne i Moss. Etter to år der Moss og Østfold er blitt nedprioritert i Viken, vil enkelte at vi heller skal nedprioriteres i Akershus. Viken sitt spøkelse skal bli hengende over oss.

Som en Mossing har jeg mer til felles med Fredrikstad, Våler og Halden kontra Son, Enebakk og Hurum. Arbeiderpartiet sammen med venstresiden sa tydelig i valgkampen at om vi vinner så skal tvangs sammenslåtte fylker få selv bestemme om de skal bestå eller oppløses. Vi vant og nå skal Viken i løpet av de neste månedene avgjøre. En situasjon der Moss flytter til Akershus vil også være enormt ødeleggende for resten av det Østfold vi kaller vårt. Moss kommune med over 30 000 innbyggere vil bety et solid økonomisk tap for Østfold som fylkeskommune.

Gjennom hele den forrige regjeringen så var sammenslåinger av kommuner ved bruk av tvang en rød tråd deres politikk. Ikke la ikke det fortsette. Moss med sine over 30 000 innbyggere tilhører Østfold og jeg er sikker på at flesteparten med stolthet kan si at de er Østfolding til de dør.