Over 1.800 berørt av datakrøll i Moss kommune – flere brudd på personvernet

Da kommunesammenslåingen var et faktum måtte de to kommunene sine IT-systemer slås sammen. Da gikk det galt flere steder.