Norge har fått økt konkurranse for persontransporten på jernbanen, men det har ikke blitt konkurranse i vedlikehold og bygging av skinnegangen. Bane Nor har i dag ene og alene ansvaret for å planlegge, bygge og drifte infrastrukturen på jernbane i Norge. I dag ser man at det er her de største utfordringene for jernbanen ligger, med blant annet store kostnadsøkninger i planlagte prosjekter og stadige forsinkelser. Derfor mener vi at å opprette et Nye Baner, på samme måte som Nye Veier, vil være riktig grep.

Gjennom opprettelsen av veiselskapet Nye Veier AS for få år siden fikk Statens vegvesen en konkurrent som også skulle få ansvar for å planlegge og bygge ut vei i Norge. Nye Veier har fått ned prisen i prosjektene og realiserer prosjektene raskere enn opprinnelig planlagt, samtidig som man får økt kvalitet på veien. Staten har spart milliardbeløp på opprettelsen av veiselskapet, samtidig som samfunnet har fått prosjekter ferdig tidligere enn antatt.

Med bakgrunn i disse erfaringene har FrP derfor nå fremmet et forslag i Stortinget om å opprette Nye Baner.

Nye Baner trengs for å få mer jernbane for pengene. Vi kan ikke fortsette å se at nye jernbaneprosjekter sprekker med milliarder på milliarder. Vi trenger nye tanker, nye ideer og nye muligheter for å sikre at vi får bygget ut et moderne og fremtidsrettet jernbanenett innenfor fornuftige rammer.

Det er på høy tid at det blir en reell konkurranse i jernbaneutbyggingen i Norge. Det er dessverre en kjensgjerning at Bane Nor gang på gang har bommet kraftig i sine anslag på utbyggingsprosjekter, spesielt knyttet til intercityutbyggingen på Østlandet. Derfor bør det nå etableres en konkurrent til Bane Nor som kan bli det samme positive korrektivet som Nye Veier er til Statens vegvesen. Statens vegvesen har som følge av Nye Veier begynt å se på både forenklinger og optimalisering av prosjekter – det betyr billigere og mer lønnsomme utbygginger, noe som alle vinner på.

Da FrP fikk etablert Nye Veier var det stor skepsis og kritikk fra venstresiden. Men det tok ikke lang tid før kritikken stilnet. Både Ap, Sp og til og med SV ser nå at Nye Veier har vært en suksess. Vi ønsker å kopiere suksessen vi har med Nye Veier over til jernbaneutbyggingen slik at vi kan få bedre og mer jernbane raskere og til en lavere kostnad for skattebetalerne.