Uten redaktørstyrte aviser og tv-kanaler kan man ikke kalle seg et demokrati. Regjeringen sørger derfor for å tilby så gode rammevilkår som mulig, uansett geografi og tematikk.

Samfunnsdebatten er i økende grad dominert av blogger, sosiale medier og nettsider som ikke følger pressestandardene. Mediemeldingen som vi nå behandler på Stortinget inneholder viktige tiltak for å ha en motstemme til dette.

De lokale mediene spiller en viktig rolle i lokalsamfunnene. Høyre er derfor fornøyd med at vi nå får til en vridning i den direkte mediestøtten til fordel for lokalavisene. Dette skjer samtidig med at det i en overgangsperiode gis mer direkte mediestøtte for å sikre økt digitalisering i bransjen. Det trengs også mer fagkompetanse i lokal- og regionalmediene. Derfor anbefaler vi å etablere en kompetansepott i samarbeid med bransjen.

Mediehverdagen endrer seg svært raskt, og de siste årene har vi sett at det ikke alltid er like lett å forutse hvilke utfordringer mediene vil støte på. I arbeidet med mediemeldingen har flere aktører meldt inn behov for en bedre «verktøykasse» for å håndtere kommende endringer i mediebransjen. Dette bør regjeringen ta hensyn til i sitt arbeid.

Vi sender stadig færre brev. Siden 1999 har det vært en nedgang på hele 65 %. Slik har inntektene til Posten gått ned, mens utgiftene for å levere post stort sett er de samme. Om vi ikke tar hensyn til dette havner vi i en situasjon der vi bruker stadig mer av skattebetalernes penger på noe som brukes stadig mindre.

Posten blir fra juli 2020 levert annenhver dag på ukedager. En bekymring her har vært konsekvensene for levering av aviser i distriktene. Posten står i dag for utdeling av 15 % av avisene, resten blir delt ut av bransjens egne bud. Regjeringen foreslår nå at staten kjøper levering av aviser tre faste dager i uka i en overgangsperiode på inntil tre år.

Jeg tror at Samferdselsdepartementet og bransjen kan bli enige om andre løsninger enn tre faste dager – innenfor samme økonomiske ramme. Det viktigste er at man sammen finner en løsning som passer flest mulig av avisredaksjonene.