Hver dag kan vi lese nyhetssaker om barn som er utsatt for seksuelle overgrep. en av fem barn i Norge har opplevd vold, og en av 20 har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

På skoler i Moss er det mange barn som går med en vond hemmelighet. Vi må tørre å se og snakke med disse barna. Vi må ta inn over oss at seksuelle overgrep mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror, og er svært skadelig.

Det tar i gjennomsnitt 17,5 år før de som er utsatt forteller om overgrepet. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe overgrep, er å sikre at barn selv har kunnskap om seksuelle overgrep. Alle barn må få kunnskap om kropp, seksualitet og grenser, vite hva et overgrep er, og hvor de kan få hjelp om de selv skulle bli utsatt. Å lære om retten til å bestemme over seg selv og sin kropp gir barn en bedre forståelse av, og respekt for, hverandres grenser. Å snakke med barn om seksuelle overgrep, gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles.

Å snakke med barn om kropp, seksualitet og grenser er uvant for mange, men det er bare en måte bli flink på, og det er å gjøre det. Igjennom at vold og overgrep inkluderes i undervisningen, får barn kunnskap om ulike typer vold, at det er ulovlig, at det aldri er deres skyld om de blir utsatt, og at de har rett til å si ifra og få hjelp.

Å snakke med barn om vold og overgrep bidrar til å oppfylle barns rett til beskyttelse, og er også i tråd med skolens kompetansemål i samfunnsfag om seksualitet, grensesetting, vold og respekt.

Ansatte i skole og barnehage har en unik mulighet til å bidra fordi de ser barna hver dag, og kan nå alle barn med kunnskap og informasjon. Redd Barna Moss har sendt brev til alle skolene og barnehagene i Moss og oppfordret dem til å sette vold, overgrep og trygg nettbruk på timeplanen. Redd Barna har materiell skolene kan ta i bruk som er laget i tråd med mål i rammeplan for barnehagen og kompetansemål i læreplanverket for grunnskolen.

- Du som jobber i barnehage eller i skolen har en unik mulighet til å gi barn kunnskap som gjør dem trygge. Vær så snill, benytt denne muligheten .