Arbeiderpartiet og Rolf Ulsrud angriper i Moss Avis undertegnende og Fremskrittspartiet for å kjempe for en gjenåpning av Moss lufthavn Rygge. Leserbrevet er fullt av faktafeil knyttet til historien rundt flyplassen. Arbeiderpartiet har tydeligvis glemt at de var partiet som gikk i bresjen for det som i praksis var en boikott av flyplassen da de ville boikotte Ryanair, og også ha forbud for offentlige ansatte å benytte Ryanair og dermed Moss lufthavn Rygge. Dette er uansett historie og det har skjedd mye gjennom årenes løp, både positivt og negativt. Også FrP og jeg har gjort feil, i likhet med alle andre partier. Skal man få til en gjenåpning av flyplassen må man se fremover og hva kan vi gjøre nå. Derfor er jeg sterkt kritisk til at AP/SP-regjeringen gjeninnfører flypassasjeravgiften nå 1. juli i år og samtidig reduserte inntektspotensialet til en privat flyplass som Moss lufthavn gjennom å redusere taxfree ordningen. Utenom dette er det eneste regjeringen har gjort for å legge til rette for en gjenåpning at de har brukt et halvt år på å vurdere om man skal utrede om det er behov for Moss lufthavn. Dette mener FrP er alt for passivt. Det at vi har behov for Moss lufthavn Rygge er åpenbart, både av hensyn til innbyggerne, næringslivet og arbeidsplasser. Derfor vil jeg oppfordre AP til heller å fokusere på hva de kan bidra med for å få til en gjenåpning, ikke bruke tiden på å kritisere de av oss som aldri vil gi oss før vi igjen kan fly fra Moss lufthavn Rygge.