Skal vi i Moss beskjedent stå i kø for å komme inn til byen vår, eller gjennom den – for at ferjetrafikken gis fortrinn fra ferjeleiet og ut på E6 ? – Skal vi eventuelt henvises til å gå, sykle eller ta buss? Som regel er dette ikke noe praktisk alternativ, og løser lite.

Ferjetrafikken er et statlig ansvar, og det har gjennom mange år vært informert fra lokalt hold om de stadig økende trafikkproblemer i Moss. Lokale politikere har informert vei- og statlige myndigheter om de tiltakende kaotiske tilstandene. Sammen med den øvrige befolkning har det også vært aksjonert for å demonstrere alvoret i situasjonen. Men all informasjon synes nokså arrogant å ha blitt avvist eller tiet i hjel.

Gjennom de seneste årene er selve ferjekapasiteten vesentlig øket og veimyndighetene investerer for tiden i ytterligere kapasitetsutvidelser i ferjeleiene i Moss, – mens veikapasiteten gjennom Moss investeres det ikke i, og dette blir den tydelige flaskehalsen i forbindelsen over fjorden. – Og hva gjør så statlige myndigheter, – jo de vil tilta seg nødvendig veikapasitet gjennom Moss ved å nedprioritere lokaltrafikken og oss som bor her.

Og hva skjer så når situasjonen nå virkelig begynner å bli kritisk? Så vidt jeg forstår vil statlige veimyndigheter løse problemet med å gi ferjetrafikken fortrinn, det være seg med forkjørsrett eller med å avsette egen kjørebane til ferjetrafikken, – og altså på bekostning lokal biltrafikk. – Dette er jo ikke «fair»! Er vi som innbyggere i Moss forberedt på stå igjen med lua i hånda, og med bilen i kø? – Jeg tror ikke det ...

Jeg er kjent med at man vurderer først og fremst å gi tungtrafikken prioritet i dette spørsmålet, – og det inkluderer også lokal næringstrafikk hvilket jeg kan ha noe forståelse for. Men Moss Havn som nok vil representere vesentlig deler av den lokale næringstransporten i denne sammenhengen, har allerede iverksatt tiltak i sin miljøsatsing som gjør at deres del av tungtrafikken tilpasser seg trafikkbelastningen i den aktuelle situasjonen. Det er derfor ferjetrafikken som er problemet.

Og for da å utfordre politikerne våre nå straks før valget til høsten, vil jeg spørre ledelsen i Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og MDG – Er det på tide å sette ned foten – og med andre ord iverksette tiltak som prioriterer egne innbyggere i denne interessekonflikten?

Vil dere vise velgerne at dere styrer utviklingen og virkelig står på barrikadene for oss i her i byen i fht statlige myndigheter?

Imøteser med takk klare svar!