Historien gjentar seg, vi blir med jevne mellomrom utsatt for en eller annen pandemi. Forskjellen før og nå er at myndighetene er i stand til å finne effektive mottiltak. Det er bare en hake, de må følges. Hvis ikke kan vi få en pandemi av anselige dimensjoner.

Uten sammenlikning for øvrig, men den islandske presten Einar Halflidson forteller om året 1349. På den tiden seilte en kogge, et sterkbygget handels- og krigsskip, inn på vågen i Bergen. Last ble losset, men så døde hele mannskapet. Da lasten kom opp i byen begynte folk å dø der. Det var pesten som hadde kommet. Historien forteller at pesten utryddet Europas befolkning med 50 – 60 % over fem år. I Norge anslås folketallet i år 1500 til 200.000 mennesker, mot 500.000 før Svartedauden.

Tidsskrift fra den norske legeforening sier noe om Spanskesyken, en influensaepidemi som herjet over hele verden i 1918 – 19, og tok livet av 50 – 100 millioner mennesker. Sannsynligvis etter smitteimport fra Storbritannia. Spanskesyken kom i tre epidemier: sommerepidemien 1918, høstepidemien 1918 og vinterepidemien 1918 – 19. Man regner med at 13 000 – 15 000 nordmenn mistet livet på grunn av Spanskesyken, de fleste av lungebetennelse eller lungekomplikasjoner. Mennesker i 20 – 40 årene ble spesielt hardt rammet.

I 1957 fikk vi Asiasyken, omtrent 1100 døde i Norge. I 1969 kom Hong Kong-syken, en influensaepidemi hvor omkring 1800 døde i Norge.

Antall Koronadøde i Norge nå er 544, mens det på verdensbasis ligger på vel 2 millioner. Smitteverntiltak iverksatt her hjemme hjelper. Etter hvert som vi har lært mer om dette viruset og dets virkninger har det blitt iverksatt tiltak som for en stor del har hjulpet til med å hindre spredning. Hadde vi vært enda flinkere til å følge smittevernreglene hadde vi kanskje hatt enda færre døde.

Det er nå engang slik at regler som ikke er det samme som direkte påbud gir større rom for tolkinger for den enkelte. Ordføreren i Oslo anmodet innstendig befolkningen i Oslo om ikke å reise til Bærum for å handle. Hva skjedde, jo det var lange køer foran polene i Bærum på lørdag. Det kan vel neppe kalles en «nødvendig reise» heller, når folk valfarter til polet.

I det senere har det vært stort press for å få åpnet skjenkesteder som regjeringen stengte. Stortinget overkjørte regjeringen og det ble åpnet for at kommunen skulle vurdere selv. Helseministeren fant da ingen annen løsning enn å åpne for Hele Norge der kommunene ønsket åpning og det skulle bare skje der det var matservering. Da startet tolkingen av hva som var mat, kunne det være peanøtter, rekesmørbrød eller middag og hvor mange enheter pr øl, ikke lett dette her. Oslo ville fortsatt holde stengt, men hva hjalp det, det var jo åpent i Bærum. For å slå tilbake foreslo noen å åpne vinmonopolene i Oslo. Blir ikke nedstengning da en parodi, matbutikker, apotek, bensinstasjoner og polet skal kunne være åpne. Står det virkelig så dårlig til med den norske befolkningen at en ikke kan klare seg uten alkohol i en uke. Helsedirektoratet har i ettertid vurdert at abstinensene kan bli for store for enkelte grupper og foreslo gjenåpning av polene. Snakk om dobbeltkommunikasjon.

Den siste orienteringen søndag kveld fra Regjeringen gjør nå at det blir så mange detaljer å forholde seg til at hele situasjonen blir både uoversiktlig og nesten uoverkommelig. Det er igjen tid for tolkinger.

Hvis man vil at tiltak skal virke som forutsatt, går det ikke an å håpe på den gode viljen, det finnes det utallige eksempler på.