Gå til sidens hovedinnhold

Pengebruk og fylkeskommunene: Innhold er viktigere enn form

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter stortingsvalget har diskusjonen om hva som skal skje med Viken fylkeskommune skutt fart. Jeg mener det beste vil være å la dagens organisering være i fred. Man har nå brukt to år på å bygge fylkeskommunen sammen, og det vil bli dyrt og ressurskrevende å løse det opp igjen.

Senterpartiet vil reversere og dele opp fylkeskommunen, koste hva det koste vil. For Høyre er det viktigere at vi bruker pengene på å lage en best mulig videregående skole, gode fylkesveier, et kollektivtilbud som passer for folk, og å planlegge for god samfunnsutvikling. Det å skulle bruke tid og penger på en kaotisk prosess med oppløsning er både bortkastet og unødvendig.

Noen syns kanskje det er rart å være en del av Viken, og man føler en tilhørighet til de gamle fylkene. Det er veldig forståelig når man blir en del av noe helt nytt. Fra perspektivet til oss i Østfold kan de øvre delene av Buskerud virke langt unna. Men det innbyggerne faktisk merker, er kvaliteten på tjenestene fylkeskommunen gir.

Det at den nye fylkesinndelingen er fremmed, bør derfor ikke være grunn god nok til å bruke tid og penger på å endre det tilbake igjen. Verden er gått videre, og det er lagt masse ressurser i sammenslåingen. Fylkeskommunens største budsjettposter er videregående opplæring, kollektivtrafikk og fylkesveier. Dette er tjenester som blir værende der de er, uavhengig av hvilken organisering fylkeskommunen har.

Det er mye som er uklart hvis man skal dele opp fylkeskommunen. En ting er at det enda ikke er sikkert hva den nye inndelingen skal være. En annen ting er at samfunnet for øvrig har tilpasset seg endringene. Idrettskretsen, statsforvalteren, LO og NHO og mange andre har endret sin organisering for å stemme med de nye fylkeskommunene. Mange forteller også om flere positive erfaringer ved en større organisering. Hva som skjer med disse ved en oppløsning er usikkert.

Et sentralt spørsmål er hvor mye penger det er rimelig å bruke på en oppløsning av en så ny organisasjon. Sammenslåingen har kostet over 300 millioner kroner, i tillegg til masse arbeidstid for fylkeskommunens ansatte. Nå har den nye organiseringen begynt å sette seg, og det er lagt planer for investeringer og utvikling for Viken fylkeskommune de kommende årene.

Dersom vi skal bruke de neste to årene på å diskutere hvordan en deling av fylkeskommunen skal foregå, så får vi ikke gjort jobben med å gjøre tjenestene til innbyggerne best mulig. Da må vi bruke tiden på å finne ut av hvem som skal ha med seg hvilke penger, hva som skal skje med elevene som går på skole i et fremtidig nabofylke og hvor de ansatte skal jobbe i fremtiden. Det kommer til å bli flere år med kaos, først i to år frem til en deling, og deretter i de neste årene for å bygge opp fylkeskommunene på nytt.

Det vil ta tid å venne seg til Viken, men løsningen er ikke å kaste kortene og gå tilbake til slik det var før. Det vil koste tid og penger som går utover tjenestene til innbyggerne. Vi må klare å se fremover med utgangspunkt i dagens situasjon, og forvalte innbyggernes penger på best mulig måte. Derfor vil Høyre la dagens organisering ligge, og heller jobbe for å forbedre det tilbudet vi gir til fylkeskommunens innbyggere.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.