– Det siste halvåret har vi jobbet mye med prosjektet «Inkluderende møteplass for ungdom i nordre bydel i Moss». Det er dette prosjektet som nå har fått midler fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), forteller Geir Østborg, leder av Moss Røde Kors.

Moss Røde Kors er ansvarlig for prosjektet og hovedsøker. Samarbeidspartnere og medsøkere er Moss kommune, avdeling ung, Kambo IL, Nøkkeland skole og Kirkens Bymisjon.

– Prosjektet vil omfatte en rekke aktiviteter som E-sport med digitale og analoge spill, leksehjelp for unge mellom 12 og 18 år, dans, lagspill og turn i Nøkkeland-hallen og fritidsklubb med sosiale møtekvelder for film og biljard med mer, røper Østborg.

LES OGSÅ: Tomflasker ga 62 mill. til Røde Kors i fjor: – Det viktigste er å støtte en god sak

Han legger til at pengene også vil bli brukt til investeringer til E-sport-lokaler, som møbler, IT-utstyr og play-station.

– Det blir også oppussing av fritidsklubben 4-11, kurs og bidrag med fritidsinstruktører, sier Østborg.

Åpner til høsten

Camilla Holm Velle er leder for prosjektet på Nøkkeland skole. Hun forteller at åpning av E-sport-lokaler er planlagt høsten 2020.

– Andre aktiviteter vil startes så fort dette er forsvarlig og i henhold til gjeldende smittevernregler, sier Holm Velle.

Moss Røde Kors ønsker nå å bygge opp en stabil og god Røde Kors Ungdom i lokalforeningen, som kan drifte lokalforeningens del av avtalen.

LES OGSÅ: Anette (27) legger ned mange timers arbeid i Røde Kors: – Det blir en livsstil

– Har dere nok frivillige?

– Vi vil starte med de frivillige vi har, men vi får vel aldri nok frivillige. Så dersom dette prosjektet blir populært, håper vi at flere vil melde seg, svarer Østborg.

Han legger til at alle frivillige vil få nødvendig kurs og opplæring.

– Dessuten vil være medsøkere og samarbeidspartnere stille med sine frivillige og ansatte. Uten dette samarbeidet ville aldri dette ha gått, legger Østborg til.

Moss Røde Kors har nå cirka 970 medlemmer. Av disse er 100 frivillige.

Inkludering av alle barn

Tage Pettersen, Høyres medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, forteller at over 150 millioner kroner er nå delt ut til 249 kommuner over hele landet. Pengene skal gå til tiltak som bidrar til inkludering av alle barn og unge gjennom ferie- og fritidsaktiviteter og alternative mestringsarenaer.

– Moss kommune og byens frivillige lag og foreninger har levert gode søknader i denne runden også. Derfor er det hyggelig å kunne fortelle at Skattkammeret til Kirkens Bymisjon, Røde Kors sin møteplass på Nøkkeland, kommunens ferieklubb og midler til møteplasser i gamle Rygge har nådd opp, sier Pettersen.

Han legger til at barn og unge har hatt en veldig annerledes vår i år, med stengte skoler og barnehager og ingen fritidsaktiviteter på mange uker.

LES OGSÅ: Maria (52) er klar for å hjelpe mennesker i nød

– For mange har det vært vanskelig. Derfor er jeg ekstra glad for at vi tildeler disse pengene i år. De skal bidra til å gi barn og unge gode opplevelser sammen med andre, sier Høyres medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Tage Pettersen.

Lager plan for frivillighet

Nå skal Moss kommune også starte arbeidet med å utarbeide en kommunal plan for frivillighet for perioden 2020–2023. Moss har et rikt utvalg av frivillige lag og foreninger, som hver for seg og til sammen legger ned et stort arbeid på mange ulike områder.

– Det vil bli lagt til rette for at alle lag og foreninger, frivillige organisasjoner, stiftelser og enkeltpersoner får mulighet til å medvirke i form av workshops med kafédialog og spørreundersøkelser, opplyser kommunalsjef Silje Hobbel,

Frivillighetsforum, som består av ulike frivillige paraplyorganisasjoner og kommunale instanser, er tiltenkt rollen som referansegruppe.

Målet er at forslag til plan blir ferdig til høsten, og at den kan legges ut på høring i oktober 2020. Sluttbehandling kan skje i kommunestyret tidlig i 2021.