Personalpartner as eies av kommunene Moss, Råde og Våler. Hovedformålet er å drive arbeidsinkludering for innbyggerne i Mosseregionen.

Våren 2023 tapte Personalpartner as anbudskonkurransen fra NAV om videreføring av tiltaket «Oppfølging». Dette medfører at 14 høyst erfarne og kvalifiserte ansatte står uten arbeid. Derfor igangsatte Personalpartner as søknadsprosesser på oppdrag som ligger utenfor Mosseregionen. Hensikten var å bevare noe av kompetansen for å kunne konkurrere om tiltaket «Oppfølging» når det igjen blir lagt ut på anbud fra NAV om 4 år.

Vi kan høre at anbudsmarkedet bli mer krevende for hver eneste dag. Det blir stadig flere og større aktører som konkurrerer om oppdrag som tidligere var forbeholdt lokale foretak. Lokale arbeidsplasser og lokal kompetanse blir i dag utkonkurrert.

Denne gang vant Sens fra Oslo anbudet. Vi kan også høre at et tilsvarende foretak fra Bergen (A2G) har blitt tildelt oppdrag i Fredrikstad, Ski og Lillestrøm. Dette er helt i tråd med EUs anskaffelsesdirektiv hvor denne type oppdrag må legges ut innenfor hele EØS området (30 land) etter visse kriterier. Og allerede i dag har flere utenlandske aktører vunnet anbudskonkurranser også med arbeidsinkluderingstjenester i ulike kommuner i Norge. Dette er en trend som man må anta vil forsterkes i tiden som kommer.

Det er også oftere at arbeiderne blir fraktet inn i de perioder de arbeider, noe som medfører at de hverken har eller vil kunne tilegne seg lokal kunnskap og kompetanse. I tillegg er det også slik at det er store foretak med mange ansatte som oftere blir rotert for bedre utnyttelse av kapasitet og fleksibilitet for bedriften.

Når vi kjenner til at arbeidsinkludering ofte handler om sårbare mennesker som trenger en forutsigbar hverdag med trygge og gjenkjennbare støttespillere, ja da sier det seg selv at kvaliteten på tjenestene faller dramatisk.

Blant annet forsvinner den hyggelige praten i butikken, under trening eller andre aktiviteter på kveldstid med de tidligere lokale ansatte.

Våre egne innbyggere mister også på denne måten sitt arbeid til fordel for utenbys/utenlands arbeidstakere/-givere.

Kommunene kan derfor oppnå det motsatte av det som er intensjonen med arbeidsmarkedstiltak. De kan få en økning av arbeidsutfordringene på grunn av den manglende forutsigbarhet for både de som står utenfor, mister sitt arbeide og selv de som er i arbeide som føler en frykt for å tape anbudet i neste omgang.

Dette er et samfunn som NOREXIT er sterkt kritisk til. Vi i NOREXIT ønsker å ivareta lokale arbeidsplasser, arbeidstakere og lokalt næringsliv. Vi vil hindre at offentlige tjenester blir lagt ut for anbud over landegrensene, mosseregionen eller kommunen uten at dette kommer våre innbyggere til gode.

Vi trenger ikke en EØS-avtale som gjør det vanskeligere å ivareta norske arbeidsplasser, norsk næringsliv og norske verdier.

NOREXIT sier nei til en EØS-avtale som reduserer vår mulighet til å ivareta lokale forhold, interesser og vårt folkestyre.