Vår store skiprofil er faktisk bare én av 5629 som hittil i år har blitt anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Jeg gjentar, 5629 anmeldte personer for kjøring i ruspåvirket tilstand. 5629 potensielle dødsulykker på veinettet.

Siste vegkantundersøkelse estimerte at om lag 14 000 kjøreturer foretas med promille på norske veier hver eneste dag - det tilsvarer 200 000 km. Da er ikke ulovlig kjøring med narkotika og legemidler inkludert. Vi vet også at mange som tidligere har kjørt i rus, ofte gjentar handlingen.

Trafikkforseelser er det lovbruddet som resulterer i flest tapte liv i Norge, og trafikkulykker rammer ofte de som er helt uskyldige. Hvert eneste år dør over 100 personer i trafikken, og i snitt blir 662 hardt skadd.

Din mor, far, datter eller sønn kan dessverre bli uskyldige ofre som konsekvens av andres egoistiske valg.

Nulltoleransen overfor ruskjøring er generelt stor i Kongeriket, men hva angår høy fart viser forskningen at det er større aksept. Noe som er bekymringsverdig, da det fleste ulykker skjer når det «bare» kjøres 10 km/t over fartsgrensen. Dersom alle tar et ansvar i trafikken, også de som kjører «litt fort» vil vi forhindre mange trafikkulykker.

Nylig ble en ung mann intervjuet i forbindelse med en doktorgradstudie. Han kjørte beruset og i høy fart – det endte med utforkjøring og vedkommende ble lam fra livet og ned. Etter ulykken sluttet han med fyllekjøring, men råkjøringen ble ikke avviklet.

Da kan det være lett å tenke: «Har han ikke lært?».

Vedkommende var en del av et bilmiljø hvor aksepten for råkjøring var høyere enn hos folk flest. Vi vet fra studier at du har større sannsynlighet for å råkjøre dersom du har venner som gjør det samme.

Familie påvirker også våre trafikale handlinger. Undersøkelser viser at foreldre som kjører risikofylt viderefører denne atferden til barna. Barn lærer av hva vi gjør, ikke nødvendigvis av hva vi sier.

Forskning viser at moralpreken ikke funker på råkjørerne. Ung i Trafikken er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, og vårt mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken – denne uken ruller vi ut en forebyggende rus- og råkjøringskampanje som spiller på målgruppens premisser. Forhåpentligvis kan kampanjen redde liv og forhindre trafikkulykker.

Det er viktig at vi bryr oss - alle må ta sitt samfunnsansvar og si ifra om at rus- og råkjøring er uakseptabelt.

Vær så snill, kjør etter fartsgrensen og i edruelig tilstand - vi har ingen å miste.