Jeg gjør meg noen tanker om plasseringen av minnesmerket over krigsseilerne. Ved å plassere minnesmerket med tre smilefjes midt i mot, vil jeg tenker: Ler de av de som gav sitt liv for et fritt Norge?

Det tok 75 år før minnesmerket ble en realitet, da virker det lettvint å plassere det på Sjøbadet.

Moss Kommune eier Alby, hvor skipsreder Bjørn Bjørnstad bodde. Da en av Bjørnstads båter, «Washington Express» eller «Pacific Express», skulle til Oslo var det en stående ordre at skipene skulle gjøre en runde utenfor Alby, der de skulle motta en salutt fra skipsreder Bjørnstad, eller fra en av de ansatte som var overlatt ansvaret, i rederens fravær. Skipet ga da tre lange støt i fløyta, og fortsatte til destinasjonen.

Jeg mener at Alby er et fint sted å plassere minnesmerket. Hvis det plasseres på en slik måte at det ikke er til hinder for utstillerne, burde dette kunne gjennomføres. Slik jeg ser det vil det i tillegg tilføre mer publikum til glede for utstillinger, konserter og lignende.

Forøvrig uttrykker jeg min respekt for komiteens arbeide, som lyktes i å gjennomføre prosjektet.