SV og Bakkefjord/Palmer har kritisert undertegnende for at jeg er stolt av at vi har fått utvidet og forbedret pleiepengeordningen i flere omganger i løpet av vår regjeringstid. Det er riktig at vi har stemt imot enkelte forslag SV har kommet med som ikke har vært utredet eller kostnadsberegnet. Vi har ønsket å gjøre ting ordentlig og grundig noe familier med alvorlig syke barn fortjener. Realitetene i saken er enkle. Det er mer enn dobbelt så mange barn og deres foreldre som kommer inn under pleiepengeordningen etter at FrP kom i regjering enn med den gamle ordningen. Vi har mer enn doblet budsjettet til pleiepengeordningen etter at FrP kom i regjering. Dette er ubestridelige fakta og jeg er stolt av å ha fått gjennom dette sammen med H, V og KrF.

LES OGSÅ:

FrP ivaretar ikke syke barn og foreldrene deres

Barn og foreldre skal ivaretas

Jesper (2) vil få et nytt liv takket være pappa Magnus: – Mange sier at de ikke hadde taklet det vi står i

Foreldre kan ikke lenger ombestemme seg i valget av permisjonstid

Pleiepenger for flere

Mammaer fra Moss og Rygge konfronterte statsministeren

Konsekvenser av nytt vedtak om pleiepenger

Trebarnsmor ut mot lovendring om pleiepenger: – Dette rammer de som har det verst