Søndag ettermidag gikk operasjonsleder i Øst politidistrikt ut med en melding angående henvendelser som gjelder fugler.

– Vi får mange telefoner som omhandler fugler. Skadde fugler, fugler som er til sjeanse, fugler som oppholder seg på steder de ikke burde være og så videre, skriver operasjonsleder i Øst politidistrikt.

Mangler kapasitet

– Vi har dessverre ikke kapasitet til å håndtere disse utfordringene, melder Politiet i Øst.

Dersom du har et problem angående fugler, enten de er skadet eller til plage, ber politiet om at du heller ringer noen som har kapasitet til å håndtere problemet:

– Vi henviser isteden til Fuglehjelpen, skriver Politiet i Øst.

Fuglehjelpen - fuglebeskyttelsen

Fuglehjelpen er en idealistisk organisasjon med fokus på vern av fugl, ifølge deres hjemmesider. Kompetanseområdene strekker seg fra praktisk rådgivning på telefon, henting av skadet fugl, levering til veterinær, rehabilitering samt ringmerking. Fuglehjelpen er også kyndige i behandling av katastroferammet fugl (oljeskader - fuglevasking etter svensk modell) og human bestandsregulering (duetårn). Fuglehjelpen overvåker de biotopiske forholdene til fugl og ikke minst, driver holdningsskapende arbeid.

Fuglehjelpen samarbeider med Dyrebeskyttelsen, Norsk Ornitologisk Forening, Politi, Brannvesen m.fl. Organisasjonen er tilknyttet 17 veterinærer  (fortrinnsvis i Oslo-området, men også i Drammen, Bergen og Stavanger) og har 4 rehabiliteringssteder for fugl på Østlandet. (www.fuglehjelpen.no)