Politiet mistenker sammenheng mellom innbrudd og ordensforstyrrelse på Øreåsen

Politiet ser på sammenhengen mellom flere hendelser på Øreåsen natt til lørdag.