Apellen gjør politidistriktets faglige leder innen forebygging mot seksuelle overgrep mot barn i en video på Facebook-siden til Politiets Nettpatrulje.

– Nå er jeg bekymret, innleder han med en alvorlig tone.

– Etter at skole og barnehager ble stengt, har antall saker om vold og seksuelle overgrep mot barn gått betraktelig ned. Siden denne type saker ofte skjer i hjemmet, er jeg bekymret for at det mange barn der ute som ikke få den hjelpen de trenger, fortsetter den faglige lederen som kun presenterer seg med fornavn, Ramesh.

Han forteller videre at mange barn har mistet kontakt med viktige tillitspersoner som lærere, barnehageansatte og trenere som følge av koronautbruddet.

– De har mistet en trygghetsperson og vi er helt avhengige av at dere må hjelpe oss, sier han henvendt til alle innbyggere i politidistriktet.

– Er det barn der ute du er bekymret for, lytt og vær tilgjengelig. Ta kontakt med oss. Vi har nå satt inn politifolk med spisskompetanse innen seksualbrudd og vold mot barn som kan gi dere råd, være med på å vurder om grunn til bekymring og eventuelt sette inn nødvendige tiltak. Kontakt oss heller en gang for mye enn en gang for lite.

Videoen er klokken 11 torsdag morgen sett over 45.000 ganger og stiger stadig.

Politiet oppfordrer til å ta kontakt på telefonnummer 02800. Ved nød skal man ringe 112. Politiets Nettpatrulje kan også nås på messenger og Instagram.