Politikere vil ha ny runde om smilekunsten. Utelukker ikke flytting

Siste ord er ikke sagt i Smilende kunst-saken. Politikerne i LSNM-utvalget har bedt rådmannen legge fram saken til ny politisk behandling. Denne gangen skal det kunstneriske vurderes.