9. september er det kommunevalg – og din stemme er like viktig som alle andres. Men det er selvfølgelig ikke likegyldig hvilken stemmeseddel du velger. Hvordan kommunestyret i nye Moss sammensettes er viktig av flere grunner.

Selvsagt er det viktig at du velger et parti som jobber for de sakene du er opptatt av. Men du vil nok oppleve at ingen partier har et program hvor du er enig i alt de står for. Da må du velge ut hvilke politikkområder som er viktigst for deg. Er det skole og oppvekst? Er det kvaliteten på tjenestene til de eldste? Er det næringspolitikken, eller kanskje samferdselspolitikken?

Mange er utålmodige og etterlyser resultater. Men politikk tar ofte tid. Fra en politisk ide fødes til den er gjennomført kan, avhengig av sak, ta mange år. Av og til flere valgperioder. Derfor kan det være lurt å være litt tålmodig. De store samferdselsløsningene er eksempel på prosesser som tar tid. Siden begynnelsen av 90-tallet har politikerne i Moss jobbet for å få bygget ny jernbane gjennom byen vår. Nå er de fysiske arbeidene i gang. RV19 er at annet prosjekt det er jobbet med i mange år. For to år siden kom RV19 endelig inn i Nasjonal transportplan, som er en forutsetning for at staten skal bidra med finansiering. Vi har aldri vært nærmere en løsning for bygging av ny riksvei fra havnen og ut til E6, men vi har fortsatt et godt stykke igjen før spaden kan settes i jorden.

Skal vi lykkes med en raskest mulig gjennomføring er vi avhengig av at kommunestyret i Moss fortsetter det arbeidet de har holdt fast ved gjennom mange år. Man må fortsette det politiske trykket mot nasjonale myndigheter, fortsette dialogen med veimyndighetene og holde på de overordnede valgene som ligger til grunn for arbeidet frem til i dag.

Her kommer det politiske lagarbeidet inn. Hvorfor vi har lykkes med å komme i gang med jernbaneutbyggingen og hvorfor RV19 har kommet inn i Nasjonal transportplan skyldes brede og robuste flertall i bystyret i Moss gjennom flere valgperioder. Det samarbeidet må fortsette. Det at nasjonale politikere og beslutningstagere har lyttet til Moss sin ønsker, behov og vedtak – skyldes at de lokale politikerne har jobbet tett opp mot sine nasjonale partier og politikere på Stortinget. Uten dette arbeidet hadde veien frem vært mye lenger, kanskje til og med uoppnåelig.

Jeg har full forståelse for Mossingenes utålmodighet i de store samferdselssakene. Men min oppfordring for å ikke sette viktige prosesser i revers, er å velge partier som står bak de overordnede og langsiktige målene i disse spørsmålene. Velg lokale politikere som har nasjonale partier de kan påvirke og jobbe sammen med. Det å stemme på «protestpartier» bidrar sjelden til mer enn å protestere. Hvis man ønsker løsning på de utfordringene Moss opplever så er ikke protest løsningen. Vi trenger handling og da trenger vi politikere som har gjennomslag lokalt, regionalt og nasjonalt.