Gå til sidens hovedinnhold

Politikk om tog og klima

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingspolitiker Ingjerd Schou (H) og Rådeordfører Rene Rafshol (H) hadde, 24.10.2019, et flott debattinnlegg i Mosseavisene om jernbanen gjennom Østfold.

LES BAKGRUNNEN: InterCity/Østfold – viktig for alle

Det var med stor interesse vi leste de to Høyrepolitikernes argumentasjon. De sa at Østfoldbanen er porten til Europa for folk og gods, at E6 vil være overfylt innen 2025, samt at jernbanen er en viktig brikke for å oppnå klimaforpliktelsene i Parisavtalen innen 2030. Vi i MDG er helt enige!

For alle

De fremhevet at Østfoldbanen er viktig for hele landet. Også her er vi helt enige med dem. Så godt som hele jernbanenettet i Norge er avhengige av en funksjonell Østfoldbane for å komme videre til Europa. Det er derfor svært uheldig hvis vi ikke nå får på plass en effektiv jernbane mellom Oslo og Göteborg. Sverige er godt koblet til Europas jernbanenett og Europa er Norges viktigste marked og reisemål.

Punktligheten i rushtrafikken har stupt på ett år: Under halvparten av togene i ettermiddagsrushet er i rute

En effektiv jernbane er viktig for å håndtere klimautfordringene. Jernbanen er langt mer klimavennlig enn frakt av folk og gods på vei, til sjøs eller med fly. Gods over på jernbane er i tråd med Ekspertutvalget oppnevnt av samferdselsdepartementet i juli 2018. Det er dokumentert ut over enhver tvil at tog har store fordeler kontra andre transportmidler når det gjelder klima.

Schou og Rafshol understreker at det er stor politisk enighet i Østfold om at vi vil ha en bedre jernbane. Derfor må satsingen på jernbane fortsatt prioriteres som samferdselstiltak nummer en i vår region. Uenighet er det kun når det gjelder valg av trasé. Dette er ikke bare knyttet til de enorme kostnadsoverskridelsene vi høst har hørt om, men også til selve trasévalget.

Debatt

De siste to årene har jernbanedebatten vært heftig i Moss. Ved høstens kommunevalg sa et flertall av Sarpingene, med ordfører fra Ap, ifra om at de ikke aksepterer Bane NOR sitt forslag til trasévalg gjennom byen. Et flertall av Sarpingene ønsker utredning av «Rett linje» vest for byen. Den videre framføringen av Østfoldbanen fra Moss mot svenskegrensa er nå i spill.

Hvem vil i dag si seg enig med ordfører Nygård (Ap) i Fredrikstad som på et møte på Litteraturhuset i Fredrikstad 6. oktober i år uttalte at IC-banen først og fremst er til for å frakte folk mellom byene i Østfold? For ham var hensynet til gods sekundært. Hva tenker vi om muligheten vi faktisk har til å frakte folk fort og raskt med tog over lenger avstander fremfor å ta fly til f.eks. Göteborg og Kastrup? Hva med nattog til Berlin?

Bane NOR snakker ut om problemene og planene på Østfoldbanen: – Har vært en veldig tung høst for oss som jobber i jernbanen

Transport

I MDG har vi programfestet i vårt Vikenprogram at vi vil arbeide for en effektiv transportkorridor mellom Oslo og Göteborg for frakt av folk og gods. Det er vi kjent med at svenskene også veldig gjerne vil få til. Det er først og fremst hensynet til klima som har vært avgjørende for MDG sitt syn på jernbanesaken i Moss, Østfold, Viken og mot Europa.

Den kunnskapen vi i dag sitter inne med tilsier at Schou og Rafshols visjon om Østfoldbanen som en port til Europa med stor kapasitet, og som en bane som vil gi betydelig reduksjon av klimagasser ikke er realistisk hvis vi holder fast ved det opprinnelige prosjektet. Vi i MDG mener at vi må revurdere trasévalget ut fra fremtidens behov om å frakte gods effektivt, erstatte flyreiser med tog, i tillegg til å tilby gode togopplevelser for pendlerne i Østfold. Satsingen på tog må ikke stanses, men derimot styrkes gjennom smartere løsninger. Det kan vi spare mange milliarder på.

Mål

Vi takker Schou og Rafshol for dette innspillet som inviterer til en seriøs og konstruktiv debatt om den videre jernbaneutbyggingen gjennom fylket vårt. Østfoldbanen er, som Schou og Rafshol sier, viktig for hele Norge. IC-banen gjennom fylket vårt må tilpasses dette. Jernbanesatsingen i Østfold må oppgraderes til å bli et av de viktigste tiltakene for å nå Paris-målet. Vi håper østfoldpolitikerne er enige i dette.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.