Arbeiderpartiet fortsetter å skyte på regjeringen for alt de mener er feil i det norske samfunnet. Nå får regjeringen også skylden for at mange jobber ufrivillig deltid. Når noe går i riktig retning mener Ap at dette skyldes utenforliggende årsaker. Egentlig en lite sympatisk egenskap.

Vi har en deltidskrise sier nestleder Tajik, og Støre sier til Dagsavisen at situasjonen kunne vært unngått ved å føre en annen politikk. Det siste er helt riktig. Derfor fører regjeringen en annen politikk enn hva de rødgrønne gjorde. Den store utfordringen i dag er at mange kommuner ikke endrer sin politikk. Og mange av disse styres av Ap! De aller fleste som jobber deltid er ansatt i omsorgsyrkene. De fleste stillingene i disse yrkene er ute i landets kommuner og her må endringene komme lokalt og ikke dikteres fra Storting og regjering.

Det vi nasjonalt har bidratt med er at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid er blitt endret. Nå er det større adgang til å finne løsninger lokalt. Dette kan gi økte muligheter til de som ønsker å jobbe lengre vakter mot å få fri tilsvarende lengre periode. Det kan bidra til større stillingsprosenter og mer heltidsarbeid. Da er det opp til lokalpolitikerne og de tillitsvalgte å følge opp.

På nasjonalt nivå ser vi at politikken virker. I 2011 jobbet 40 prosent av kvinnene deltid, i 2018 var tallet 37 prosent. Når det gjelder heltid, har andelen økt fra 60 til 63 prosent i samme periode. Dette tilsvarer 61.000 flere kvinner på heltid.

Vi vet selvfølgelig at ikke alle som jobber i helse- og omsorgssektoren er ansatt ute i kommunene. Derfor har regjeringen stilt krav til de regionale helseforetakene om at arbeidet med utvikling av en heltidskultur der skal videreføres, og at flest mulig medarbeidere skal tilsettes i hele faste stillinger.

Sysselsettingen øker, ledigheten går ned og flere jobber heltid. Sist gang sysselsettingen var så høy var i 2015. Faste heltidsjobber er og skal være normalen i Norge. Det tror jeg alle partier er enige om. Da må man følge opp med en politikk som virker. Det ser vi at Høyres politikk gjør.