Skole: – Alle skal kunne lykkes

Harald Fløgstad (Høyre)

Harald Fløgstad (Høyre) Foto:

Av
DEL

DEBATTMoss Høyres mål er at ingen skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Elever med utfordringer må få god og riktig hjelp tidlig i utdanningsløpet, slik at de ikke blir hengende etter. Jo lenger vi venter jo større blir gapet til klassekameratene. Høyre vil at skolen skal være et sted for kunnskap og mestring.

Høyre vil derfor at alle skoler i nye Moss skal være godkjent som dysleksivennlige i løpet av 2021. Øreåsen skole er foreløpig den eneste skolen i vår nye kommune som det. De har god erfaring med dette,

Gjennom en sertifisering fra Dysleksi Norge har de fått et godkjent-stempel som forteller at de jobber godt og systematisk med lese- og skriveopplæring. Ifølge Dysleksi Norge er en dysleksivennlig skole en skole med høy kompetanse og gode rutiner for å oppdage og følge opp elever med lese- og skrivevansker. Dysleksivennlige skoler har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskapen i system og skaper gode rutiner.

Forskere antar at rundt 2–5 % av befolkningen har en form for dysleksi. Vi kan altså anta at omkring 150 elever i nye Moss sliter med lese- og skrivevansker. Da er det viktig at skolene er egnet for å ivareta dem. I nye Moss kommune bør ikke hvilken skole du går på avgjøre hvor raskt du blir fanget opp, eller hvor god hjelp du får.

Dysleksivennlige skoler benytter seg av mulighetene vi har gjennom IKT, og sørger for at alle lærere har kompetanse tilpasset elever med lærevansker. Gjennom systematisk oppfølging og gode verktøy, vil vi kunne sikre bedre tilpasset undervisning både for elevene som trenger ekstra oppfølging og for dem som trenger en ekstra utfordring. En dysleksivennlig skole er en god skole for alle elever.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags