Den yrkesaktive befolkningen skal bidra med halvparten av hjelpen til sine syke og eldre. Da trengs det noen seriøse grep.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattErna Solberg hadde valgt barns levekår som hovedtema i sin nyttårstale, eldrebølgen, som nå er på full fart inn, ble bare nevnt med få ord. Den kolliderer med gjennomføringen av Samhandlingsreformen og har skapt store problemer i våre kommuner.

I 2009 begynte helseminister Bjarne Håkon Hanssen å årbeide med en helsereform. Han fikk mange advarsler om at han ikke måtte gå i «Navfellen»en reform, som ble vedtatt før det var foretatt de nødvendige tiltak for at reformen skulle fungere. Mange av de rødgrønne var like skeptiske som opposisjonen og mente at forholdene måtte legges vel til rette både i kommunene og på regionsykehusene før reformen ble vedtatt. Men helseminister Strøm-Eriksen fikk ja i Stortinget da saken ble vedtatt i 2012!

Fastlegene har fått flere oppgaver, kommunene sliter med å ta imot nyutskrevne sykehus pasienter til stor fortvilelse for både pasient, pårørende og kommunenes helseomsorg.

I dagens debattside i Aftenposten skriver fagsjef Anne-Grethe Terjesen i Pårørendealliansen følgende: «Parallelt med velferdsutviklingen og høy arbeidsdeltakelse i befolkningen er det tak på hvor mye staten og kommunene kan yte. Vi får kortere sykehusopphold. Kommunene sparer ved at syke og eldre skal bo hjemme lengst mulig uten å oppta institusjonsplass.

Dette passer ikke inn i vår nye hverdag. Vi har ikke lenger hjemmeværende som kan hjelpe syke og eldre, og må «klemme» denne omsorgen inn i et allerede travelt liv. Det får konsekvenser.

Nye løsninger trengs. Den yrkesaktive befolkningen skal bidra med halvparten av hjelpen til sine syke og eldre. Da trengs det noen seriøse grep.

Disse grepene burde vært tatt for mange år siden. Det er ganske forstemmende at våre politikere har skjønt så lite av hva Samhandlingsreformen egentlig gikk ut på, til tross for advarsler fra leger, helsepersonell og opposisjonen. Nå blir det spennende å se om den nye borgerlige regjeringen kan gjøre «vei i vellinga»!

Artikkeltags