Det går programkomiteen i Høyre inn for.

– Det er viktig å ta i bruk hele landet når det skal gis bedre tjenester til innbyggerne våre. Det ligger i ryggmargen vår, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Unngår boligpress

I det endelige utkastet til nytt program foreslår Høyre at nye statlige arbeidsplasser som hovedregel skal etableres utenfor Oslo. Partiet ønsker videre å spre offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene.

– Vi har allerede bremset byråkrativeksten, og gjennom omstillinger er det blitt lagt til rette for å flytte tjenester ut fra de sentrale statlige virksomhetene, påpeker Gudmundsen.

Et argument for utflyttingen er at statlige arbeidsplasser ikke skal bidra ytterligere til boligpresset i Oslo-området.

– Det er viktig å bygge kompetansemiljøer rundt omkring i hele landet. Statlige arbeidsplasser er ikke på samme måte konjunkturavhengige og bidrar dessuten til vekselvirkninger mot privat næringsliv, sier Gudmundsen. Han sitter for øvrig i partiets programkomité.

Lite troverdig

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke imponert og sier at Høyre-forslaget er mer «en markering enn en samfunnsendring».

– Dette er lite troverdig. Forslaget kommer fra en regjering som ser seg blind på stordrift og som har brukt hele sin tid i posisjon på sentralisering, sier Vedum til ANB.

I Sp-lederens øyne er regjeringen bare opptatt av sentralisering, uansett om det gjelder politiet, skattekontor, Nav, sykehus eller kommunene.

– Resultat er nedbygging av arbeidsplasser rundt i landet og en sterk vekst i Oslo. Høyre sier én ting, men gjør noe annet, hevder Slagsvold Vedum.

Dobbelt så mange

Kent Gudmundsen viser til at regjeringen siden har flyttet ut fra Oslo om lag 400 statlige arbeidsplasser.

– Det er dobbelt så mange statlige arbeidsplasser som under forrige periode med Senterpartiet og den rødgrønne regjeringen, påpeker Gudmundsen.

– Det er et mål å dempe byråkrativeksten. Da blir det også færre kontorer og statlige ansatte noen steder, men dette gjøres for å kunne yte bedre tjenester til samfunnet med de utfordringene vi står overfor. I dette arbeidet tar vi hele landet i bruk, og det handler om å sikre at de som trenger det mest, også får hjelp, sier han. (ANB)