Arbeiderpartiet har nå lagt fram sitt alternative statsbudsjett og jeg vil benytte anledningen til å gratulere. Det går faktisk i riktig retning.

I sitt budsjett ønsker de å øke skattene og avgiftene med «bare» 8,3 milliarder kroner. Mye har skjedd på ganske få uker. Ap gikk til valg på en skatteøkning på 15 milliarder kroner. Enten har de innsett at det var en tabbe, eller så var ikke alle satsingene deres så viktige likevel.

Deres finanspolitiske talsperson Trond Giske slår også fast at det norske folk bare kan «glemme» skatteøkningene på 15 milliarder kroner.

Det går altså i riktig retning, selv om Ap befester inntrykket som et uforutsigbart parti. Aps budsjett innebærer at de faktisk beholder nær 20 milliarder av de totalt 26 milliardene denne regjeringen nå har gitt i skatteletter, da inkludert forslaget til budsjett for neste år. Det kan vanskelig tolkes som annet enn at Ap etter hvert har innsett at mesteparten av våre skatte- og avgiftslettelser har vært riktige.

Men kopien blir som kjent aldri bedre enn originalen. I deres alternative budsjett ønsker de for eksempel å øke formuesskatten med 3,3 milliarder kroner. Det er ikke hva norsk næringsliv som nå er i en positiv trend etterspør.

De henter også fram sin foretrukne melkeku; bilistene. De vil øke engangsavgiften og hente inn nær én milliard fra norske bilister. Vi har på vår side redusert bilavgiftene med 1,5 milliarder kroner siden vi kom i regjering.

En vanlig norsk husholdning med to voksne og to barn betaler nå 10.000 kroner mindre i skatt i året sammenlignet med da Ap satt med styringen. Dette hadde aldri skjedd uten oss.

Vi er imidlertid ikke ferdig med å senke skatter og avgifter for folk og næringsliv.