Politisk unntakstilstand: Kommunestyresalen står tom i dag

I ettermiddag skulle kommunestyremøtet i Moss med 49 politikere til stede gått av stabelen. Men salen kommer til å stå tom, i stedet samles de folkevalgte til et fjernmøte. Her står kun en sak på dagsorden, nemlig overdragelse av myndighet til formannskapet inntil videre.