Ordfører Hanne Tollerud uttalte seg i Moss Avis 10. september og sa at Moss kommune er klar for å ta imot opp mot 50 flyktninger fra moria leiren. Dette oppfattes som populisme, som hun selv sa, og det er det i aller høyeste grad! Moss kommune ligger i underskudd og befinner seg nå i to pågående kriser. 260 millioner kroner skal kuttes i kommunebudsjettet, og den andre er mangel på ressurser og kapasitet for å håndtere korona-situasjonen. Er dette virkelig tiden for å bruke ressurser vi ikke har?

Vi er alle enig i at situasjonen i dagens flyktningleirer er helt grusomme, og vi som et av de rikeste land i verden må bidra med å hjelpe mennesker på flukt. Målet vårt må være å kunne hjelpe flest mulig, og ikke bare noen tilfeldig utvalgte.

Kommunen kutter i tilbud til de eldre, noe som reduserer livskvaliteten deres, innbyggere mister deler av tjenestetilbudet sitt, fordi ansatte blir omdisponert for å håndtere korona-situasjonen. Er det virkelig rettferdig å ta fra tilbudene til de mest sårbare innbyggerne våre for å prioritere et fåtall med flyktninger? Tidligere i år valgte kommunen å fjerne tilbudet av gode hjemmelagde middager som ble kjørt hjem til de hjemmeboende eldre og erstattet det med en kjipp kommunal variant av fjordland som dem selv kan varme i mikrobølgeovn. En god middag for en enslig pensjonist kan være et høydepunkt i hverdagen for dem som er mye alene. Men det var ikke så viktig for Moss kommune da det ikke er dem selv som må spise den.

Totalt uakseptabelt. Jeg mener kommunen må begynne å se seg litt rundt før de påtar seg flere oppgaver, for dem klarer ikke engang å ta vare på sine egne innbyggere.

Jeg oppfordrer Moss kommune til å sende inn et forslag til regjeringen om å øke støtten til hjelp i nærområdene. På den måten kan vi hjelpe enda flere.