(Nettavisen) Foreløpige årstall for 2018 viser nok en brutal nedgang for Posten. I løpet av 2018 ble det kuttet 1.898 årsverk. Og det kan bli langt flere.

Mandag morgen la Posten Norge frem tallene for fjoråret. De viser nok en nedgang for selskapet. Omsetningen falt med 3,2 prosent fra 24,6 mrd. til 23,8 mrd.

Det er et stadig skarpere fall i brevsendingen som sørger for dette, ifølge Posten. Selskapet opplyser at det er 12,9 prosent færre brev som sendes i 2018.

Brev som tidligere har vært gullkalven på inntektssiden i Posten, er i fritt fall. I fjor raste driftsinntektene med 1,6 milliarder bare på brevsendelser.

Gigantselskapet har fortsatt 14.459 årsverk, og er en av landet største bedrifter. Én av grunnene til antallet stillinger har gått ned i 2018 er salget av Bring Citymail Sweden.

Ny postlov er en av de store temaene for Posten. Loven bestemmer hvor ofte det skal leveres i postkassa til folk over hele landet. Posten har klare forventninger til at det kommer ny postlov på plass raskt.

– Annenhver dags distribusjon i hele landet er det riktige fremover, mener konsernsjefen i Posten Norge.

Hvis Stortinget vedtar en ny postlov med annenhver dags distribusjon vil det bety at hele 1.500 vil kunne miste jobben. Posten forventer at allerede neste år vil det kun bli brev i postkassa annenhver dag.

1.500 kan få fyken

Det er en voldsom kuttprosess Posten Norge er inne i, og konsernsjefen vil ikke verne noen.

– Vil dere kutte videre i 2019?

– Ja, vi må tilpasse oss kontinuerlig. Det vil vi fortsette med i 2019, sier Wille til Nettavisen Økonomi.

– Hvor mange vil bli rammet?

– Omleggingen til annenhver dags distribusjon vi tror vil skje i 2020, vil kunne ramme 1.500 årsverk.

– Antallet som blir berørt i 2019 kan jeg ikke gi deg noe tall på. Vi er i en kontinuerlig omstilling. Vi kan ikke verne noen, dessverre, sier Wille.

Posten satser på netthandel

Det store selskapet forsøker å hente inn penger på logistikk-segmentet, altså lastebiler, pakker og leveranser. Dette er et marked i vekst grunnet nordmenns stadig økende appetitt for å handle på nett.

- Vi har hatt mye å glede oss over i 2018. Våre kunder er blitt mer fornøyde og logistikkmarkedet er i vekst. Vi har fått tilbake kunder, og vunnet nye.

Hun peker på at det er store lønnsomhetsutfordringer som følge av den sterke konkurransen fra Øst-Europa.

– Det er tøff konkurranse fra Baltikum, som presser ned prisene og marginene. Dette gir oss lønnsomhetsutfordringer, sier konsernsjefen til Nettavisen Økonomi.

Det investeres i 18 felles terminaler for pakker og gods for å satse på pakker og netthandel. Det ble i januar åpnet en ny terminal i Vestfold, og det skal åpnes enda en ny terminal i Stavanger.

– Norge er et digitalt land. Det er ikke slik at vi ikke vil sende brev. Men nordmenn sender ikke brev. I 2019 vil hver hustand få i snitt 3 brev i uken. I 2022 vil det være kun 2 brev i uken, sier Wille.

Posten må hver dag kjøre over 5 ganger rundt jorden for å levere alle brevene. Dette mener konsernsjefen ikke er miljø- og økonomisk bærekraftig.

Totalt kuttet det offentlige brevforsendelser med 24 prosent i fjor. Bank- og finans sendte 17 prosent færre brev.

– Vi forventer en akselererende nedgang i brev fremover, blant annet grunnet at 350-kroners grensen for tollfri import blir fjernet, sier finansdirektør Irene Egset.

Aldri før

Konsernsjefen er tydelig på at det må omstilles betydelig, og det har aldri før vært viktigere å omstille selskapet for den nye tiden.

– Aldri før har det vært viktigere for Posten å omstille postvirksomheten. Postsegmentet preges av dramatisk fall i brevvolumene og resultatnedgang. Fallet tiltar måned for måned. Vi må fortsette å omstille oss og videreutvikle tjenestetilbudet, sier hun.

Posten etterlyser politiske tiltak fra myndighetene, og forventer at det skal bli lagt frem ny postlov i løpet av starten av 2019.

– Overgang til færre faste postdager krever politisk beslutning. Vi forventer at forslag til endringer i postloven legges frem for Stortinget i starten av 2019, sier konsernsjef Tone Wille.