24. Februar kunne vi lese i Moss Avis at den nye lokallagslederen i Råde FrP, Kent Wigardt, vil nekte de som kommer til ankomstsenteret å gå ut. Dette begrunner han blant annet med at «gamle enker engster seg» og at «de får for mye frihet og tar seg til rette». Det har aldri skjedd noe kriminelt tilknyttet mennesker på ankomstsenteret.

Jeg får frysninger nedover ryggen når jeg videre leser at Wigardt har et engasjement som predikant og står i en posisjon der han formidler kristne verdier. Dette er hva man kaller å være på kollisjonskurs.

For det første så ønsker jeg å oppfordre Wigardt til å avslutte sitt engasjement som predikant umiddelbart og heller gå inn i en endringsprosess vedrørende egne holdninger til flyktninger og innvandrere. Videre vil jeg oppfordre kirker og menigheter til å la hver og bruke Wigardt til forkynnelse og undervisning. Det å inneha slike fremmedfiendtlige holdninger står så langt fra kristen tro og praksis som man kan komme. Og stilltiende akseptere slike ledere er det samme som å akseptere fremmedfiendtlighet og retorikk som avler fram rasisme. Dette er spesielt viktig nå som lever i en tid der høyreekstreme krefter er på anmarsj og nazismen får økt spillerom i Europa. Kirken har et utrolig viktig mandat og ansvar for å være en motpol mot disse destruktive kreftene – og heller gjøre det som står i ens makt for å bygge bru mellom mennesker og ulike kulturer. Kirken skal formidle et menneskesyn som forteller at alle mennesker er like verdifulle uavhengig av etnisitet og kulturell bakgrunn.

Selvfølgelig kan man være uenige med holdninger og praksiser i forskjellige kulturer og religioner, men det betyr aldri at man skal stenge mennesker inne, eller snakke mennesker med ulike kulturelle bakgrunner ned.

Jeg vil heller oppfordre Wigardt og Råde FrP til å iverksette sosiale tiltak som bygger bruer mellom Rådes lokalbefolkning, forskjellige trossamfunn og mennesker på ankomstsenteret. Avstand mellom folk er ofte en kilde til fremmedfrykt og manglende forståelse.

Før du vet ordet av det så sitter de redde enkene i boligene sine og drikker kaffe med nye landsmenn og kvinner. Og dere som uttrykker at dere er opptatt av eldres velferd og kristne verdier kan vel ikke si nei til mindre ensomhet, mer livsglede og mer gjestfrihet? Nå har dere mulighet til å slå to fluer i samme smekk! Inkludering av nyankomne og økt livsglede for lokalbefolkningen.

BAKGRUNN:

Predikant i nye Råde Frp vil lukke ankomstsenteret