Gå til sidens hovedinnhold

Prioritering mellom Rv19 og ny jernbanestasjon i Moss.

LESERBREV

Hva om innbyggere i Moss foretok en avstemning i Moss om de ønsket som førsteprioritet, løsning på Rv 19 og ferjetrafikken gjennom eller ny jernbanestasjon i Moss sentrum.

Hvor mange reiser med jernbanen og hvor mange kjører gjennom byen? Hva er viktigst å løse først ?

Jeg har bodd i denne byen i mange år og har ikke tall på hvor mange samferdselsministre de siste 40 år som har stått nede på Rådhusbrua og sagt "Nei, dette er ikke bra, det skal vi få gjort noe med".

Ingenting har skjedd i den saken ennå.

Jeg fikk med meg nyhetene igår angående overskridelser i forbindelse med varmeutviklinganlegget til regjeringskvartalet i Oslo. Det snakkes om hvilken skandale det er med en overskridelse på 1.4 milliarder. I Moss tar vi 3 gangeren med langt høyere summer i forbindelse med ny jernbanestasjon.

Moss har historie som en industriby med bedrifter og folk som visste hva de drev innfor planlegging, økonomi, teknikk, produksjon og logistikk. Hadde prosjektledere og økonomer i gjort tilsvarende økonomiske og tekniske feilvurderinger i noen av disse bedriftene, hadde de ikke sittet lenge i de jobbene.

I jernbanesaken virker det som de som har ansvaret har flyttet munnbindet foran øynene og ikke klarer å ta innover seg at det kanskje ikke er noen god ide utifra de nye problemstillinger som er kommet.

F.eks. hvis du skulle bygge et hus til 5 mill. og byggmesteren underveis sier at jeg at nå tror jeg at huset ditt vil koste 15 mill. Ville du da sagt" Det var dumt,men bare kjør på så får vi se hva det ender opp med å koste" Ut ifra egen erfaring i industri i Moss og andre steder tenker jeg at nå vi nærmer oss det glade vanvid.

Skal vi fortsette å kjøre på utfor kanten, og i ettertid så toer alle med ansvar sine hender og det får overhodet ingen konsekvenser for dem.

Jeg forstår at det er vanskelig å stoppe et "godstog i fart" som er på kollisjonskurs med et annet,men kanskje det da er lurt å finne noen bedre løsninger. Arbeidet som allerede er satt igang kan kanskje endres til en mer optimal løsning.

F.eks. Hva om en bruker tunnelen fra nord, som er påbegynt til Rv 19, flytter ferjeleiet litt sørover, og bygger den nye jernbanestasjonen på Solgård skog (fyllinga).

Da er det straka vegen til flyplass, Kalnes,Sverige osv. Skytteltrafikk med buss fra sentrum til ny jernbanestasjon ved Mosseporten senter. Der finnes områder til parkering, boligutbygging m.m.

En kan nesten mistenke at det ligger en annen agenda bak for hvorfor den absolutt skal ligge i Moss sentrum, med alle de logistikkmessige og tekniske utfordringer knyttet til denne løsningen.

Vel, jeg håper det ennå finnes muligheter for at noen flere av byens politikere klarer å trekke hodet opp av kvikkleira, og finne fornuftige løsninger som gangner befolkningen i Moss, som tross alt har valgt dem. Istedet for krangel, ansvarsfraskrivelse og polarisering kanskje heller fokusere på sak, og å legge de sterkeste følesene rundt dette litt til side.

Så mitt spørsmål til slutt er: Hvem har og tar ansvar på hva som er den beste løsningen for de fleste i Moss, og får minst konsekvenser for innbyggere og miljø.

Avslutningvis vil jeg ønske alle en fortsatt god sommer!

Kommentarer til denne saken