Gå til sidens hovedinnhold

Prishopp og forsinkelser for ny bane

For abonnenter

Moss Avis mener

Så gikk det som mange fryktet etter at de omfattende problemene med kvikkleire ble avdekket. Jernbaneutbyggingen i Moss blir forsinket med 19 måneder. Det er selvsagt ikke ønskelig og kommer i tillegg til forsinkelsene Bane Nor har hatt på Follobanen. Her har det også vært problemer med grunnforholdene og heving av to utbyggingskontrakter. Åpningen av Follobanen kan bli utsatt til desember 2022. Prosjektets kostnadsramme økes til 30,7 milliarder.

Samtidig er det nå også klart at kostnadene sprekker så det suser i Moss. Nå er den mulige prislappen oppe i 17,9 milliarder kroner på strekningen Sandbukta til Såstad. Det skyldes problemene med at det er enda mer kvikkleire enn først antatt i Moss.

Likevel fastholder Samferdselsdepartmentet at utbyggingen skal gå sin gang og anbefaler stortinget å si ja til prosjektet trass i forsinkelser og prisøkninger. Det betyr at åpningen av den nye jernbanen i Moss skyves fra desember 2024 til sommeren 2026.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har poengtert at sikkerheten og områdestabiliteten for Fjordveien området og havna har første prioritet i dette prosjektet. Det er betryggende at statsråden så klart uttrykker at man tar problemene rundt kvikkleireforekomstene på alvor, og det skulle jo bare mangle også.

Lenger sør i fylket er man engstelige for at staten svir av alle pengene på utbyggingen i Moss og at Fredrikstad må vente i årevis før noe skjer. I plankebyen er man oppgitt over at ikke jernbanen kommer raskere. Etter den siste revideringen er det lovet at det kommer penger til bane til Fredrikstad i andre seksårsperiode i Nasjonal Transportplan

Nå ser Bane Nor på hvordan man kan redusere kostnadene på strekningen sør for Moss. Statsråden er krystallklar på at planene må endres med den sterke kostnadsøkningen man har sett etter nye beregninger. Strekningen fra Råde til Sarpsborg har økt fra tolv til 40 milliarder.

Men i Moss går altså utbyggingen sin gang, selv om det blir dyrt. Det er imidlertid nødvendig for å få full effekt av den utbyggingen som er i gang på Follobanen og Østfoldbanen, og slik sett har nok staten på mange måter bundet seg til masta. Uansett trenger Moss en moderne jernbane og spekulasjoner om at det gamle sporet kunne bli stående i årevis er skremmende. Med ny togparkering ved Halmstad lover Bane NOR avganger hvert kvarter i rushtiden. Det vil bety mye for byens mange pendlere.

Kommentarer til denne saken