I Moss Avis 30.juni, er det et stort intervju med daglig leder i Movar.

Han forteller at de umiddelbart vil starte prosessen med å forberede innhenting av avfall fra innbyggerne i Moss, i egen regi. Tanken er at dette skal være klart til 2022. Dette krever ansettelse av 30 personer og anskaffelse av 19 biler.

Dette er et område Movar ikke har erfaring fra. Det er ny teknologi, likevel hevdes det at Movar ikke ønsker å være bundet til en kontrakt, og at med å utføre dette i egen regi, vil de få mer kontroll på tjenestene.

Det er et faktum at Movar, som et interkommunalt selskap, får dekket sine utgifter, ved å sende regningen til innbyggerne. De har ikke hatt det innsparingskravet over seg som de øvrige kommunale virksomhetene.

I disse tider opplever vi at politikere fra de fleste partier, hevder at de vil legge forholdene til rette for det lokale næringsliv. Det Movar nå legger opp til, er jo det stikk motsatte. Her fratas private firmaer muligheten til å delta i en konkurranse om offentlige oppgaver.

Er dette vurdert av styret og representantskapet?