Protesterer mot boligbrakker for tunge rusmisbrukere på Rørskogen på Halmstad

En rekke beboere på Rørskogen på Halmstad protesterer mot Moss kommunes planer om å sette opp to brakkeboliger for rusmisbrukere i deres boområde.