Rødt kjemper for radikale endringer i vårt samfunn. Endringer som vil snu opp ned på de etablerte normene vårt samfunn i dag blir styrt etter.

Arbeiderpartiet kjemper mot konkurranseutsetting av helse og omsorgstjenester og tar omkamper når de får muligheter til det.

Høyres omkamper er de samme, men med motsatt fortegn.

MDG står for miljøpolitikk som av mange betegnes som fundamentalistisk.

Senterpartiet inntar rollen som nasjonens forsvarer og kjemper for å reversere samkvem og samarbeid i Europa.

KrF kjemper for det ufødte liv og med oppslutning nær sperregrensen tvinger de igjennom endring i abortloven.

Frp heiser, riktignok med dårlig suksess, sine fanesaker om nei til bompenger og innvandring.

Venstre heiser i grunnen ingenting, men med en hvis rett kan de ta æren for nei til utredning av leteaktivitet i Lofoten.

Er de protestpartier? Nei selvsagt er de ikke det.  De er alle politiske partier som på bakgrunn av sine verdier former politikk de tror på, og som de arbeider for å få tilslutning til.
Med dette kan vi slå fast at begrepet protestparti først og fremst er en betegnelse politiske motstandere bruker for å sette andre i miskreditt. Resultatet av slik argumentasjon blir en forsøpling av debatten. Innbyggerne fortjener bedre.