Prøver å rydde i et naturmangfold av uenigheter

Et viltvoksende villnis som skjemmer området og stjeler av utsikten. Eller verdifulle trær, planter og nyttevekster til glede for friluftsliv og naturmangfold?