For noen år siden ble «post i butikk» i Saltnes dessverre lagt ned. Det var med bakgrunn i for liten plass i eksisterende Kiwi butikk.

Saltnesbeboerne har etter dette vært nødt til å dra til Karlshus, eller til Manstad, for å hente ut pakker og liknende. Dette kan være tungvint, særlig for de unge uten førerkort eller for de som har beveget seg litt opp i alder.

Mye tyder også på at det ikke blir mindre behov for å hente ut pakker og post, særlig i den situasjonen vi nå er i med covid-19.

Saltnes har nesten halvparten av innbyggerne i Råde, og for Råde Høyre er det viktig at et godt servicetilbud er tilgjengelig i hele kommunen.

Vi har tatt kontakt, både med Posten Norge og med regionskontoret til Kiwi, for å lufte muligheter for en løsning, slik at folk i Saltnes ikke trenger å reise for å hente ut sine pakker.

Vi har hørt med Posten Norge om deres nye tilbud «pakkebokser», kunne vært et alternativ for oss.

Svaret vi fikk fra Posten var oppløftende, og de har et ønske om å gjøre disse «pakkebokser» mer tilgjengelig. Dette samtidig som Kiwi sier, at det kan være interessant å gjøre plass til dette på deres område ved den nye flotte butikken.

Råde Høyre fortsetter denne jobben, og håper vi sammen med Posten Norge, Kiwi og andre, finner gode løsninger, slik at Saltnesbeboerne kan hente ut sine pakker i sitt eget nærmiljø.

Denne døgnåpne løsningen kan også være en god løsning flere steder i Råde.