Råde-ordføreren ber samferdselsministeren raskt svare på om Intercity-planene er realistiske

– Råde kommune har ventet i over fem år og er lettet over at Bane NORs anbefaling for ny jernbanetrasé nå foreligger. Og så må vi se om vi kan justere traseen for å avhjelpe ulempene for dem som berøres mest.